Ochrana podnikateľov počas pandémie a reforma súdnej mapy

Podnikatelia by pred ekonomickými dopadmi koronakrízy mohli byť chránení aj po 1. januári 2021, a to vďaka hneď niekoľkým návrhom. Pomoc podnikateľom by mali zabezpečiť navrhované zmeny v zákone o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, a taktiež v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Oba tieto návrhy si bod za bodom predstavíme a zároveň si povieme, ako by jednotlivé opatrenia mali byť využívané v praxi. V súvislosti s problematikou konkurzov a reštrukturalizácií nahliadneme aj na aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov, oddlženie či register úpadcov v praxi.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Danica Birošová, JUDr. Martina Mrázová
Bez DPH S DPH
Webinár 10.12.2020 10.12.2020 60,00 € 72,00 €

Ochrana podnikateľov počas pandémie a reforma súdnej mapy

Podnikatelia by pred ekonomickými dopadmi koronakrízy mohli byť chránení aj po 1. januári 2021, a to vďaka hneď niekoľkým návrhom. Pomoc podnikateľom by mali zabezpečiť navrhované zmeny v zákone o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, a taktiež v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Oba tieto návrhy si bod za bodom predstavíme a zároveň si povieme, ako by jednotlivé opatrenia mali byť využívané v praxi. V súvislosti s problematikou konkurzov a reštrukturalizácií nahliadneme aj na aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov, oddlženie či register úpadcov v praxi.
V rámci obsahu webinára si tiež priblížime reformu súdnej mapy, ktorá má zvýšiť kvalitu a transparentnosť rozhodnutí súdov.

Webinár je súčasťou odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky. Za účasť na webinári získa správca konkurznej podstaty 5 kreditných bodov.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
  • Videozáznam z webinára na 14 dní

Obsah webinára

  • Rozbor návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2021 
  • Rozbor návrhu zmien zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a vykonávacej vyhlášky
  • Výber z judikatúry v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
  • Oddlženie podľa IV. Časti zákona č. 7/2005 Z.z. a register úpadcov v praxi.
  • Reforma súdnej mapy Slovenského súdnictva – materiál predložený ministerkou spravodlivosti SR

 

Harmonogram webinára

08:30 – 10:30 - prednáška
10:30 – 10:45 - prestávka
10:45 – 12:00 - prednáška
12:00 – 12:45 - obed
12:45 – 14:00 - prednáška
14:00 – 14:10 - prestávka
14:10 – 16:00 - prednáška

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.