Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP

Aj oblasť BOZP je úzko spojená s ochranou osobných údajov. Videoškolenie s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., je určené všetkým personalistom, zamestnávateľom, ako aj ďalším osobám povereným za oblasť BOZP v podniku. Nájdete tu kompletný prierez právnymi predpismi podľa nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vás ako osoby zodpovednej za BOZP dotýkajú.

Forma produktu
Videoškolenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP

Aj oblasť BOZP je úzko spojená s ochranou osobných údajov. Videoškolenie s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., je určené všetkým personalistom, zamestnávateľom, ako aj ďalším osobám povereným za oblasť BOZP v podniku. Nájdete tu kompletný prierez právnymi predpismi podľa nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vás ako osoby zodpovednej za BOZP dotýkajú.
Podrobne si prejdeme základné pojmy, náležitosti súhlasu so spracovaním osobných údajov, práva dotknutej osoby, informačnú povinnosť, spracovateľské záznamy či bezpečnostné opatrenia, ktoré nahradili tzv. „bezpečnostný projekt“ vyplývajúci z pôvodného nariadenia GDPR.

Ozrejmiť si pomocou videoškolenia môžete aj rozdiel medzi sprostredkovateľom a spoločným prevádzkovateľom, čo je z pohľadu BOZP často polemizovaná oblasť, povinnosti poverenej osoby v oblasti BOZP z pohľadu ochrany osobných údajov či povinnú dokumentáciu, ktorú vy a vaša spoločnosť musíte mať neustále k dispozícii.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.