Cash flow – prehľad peňažných tokov

Novinka

Naučte sa efektívne monitorovať všetky peňažné toky, ktoré do vášho podniku prichádzajú alebo odchádzajú. Na školení s Ing. Ondrejom Balážom si podrobne prejdeme jednotlivé metódy vykazovania prehľadu peňažných tokov a ujasníme vám, prečo je prehľad peňažných tokov neoddeliteľnou súčasťou výkazu účtovnej závierky.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Ondrej Baláž
Bez DPH S DPH
Žilina 27.4.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 28.4.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Cash flow – prehľad peňažných tokov

Naučte sa efektívne monitorovať všetky peňažné toky, ktoré do vášho podniku prichádzajú alebo odchádzajú. Na školení s Ing. Ondrejom Balážom si podrobne prejdeme jednotlivé metódy vykazovania prehľadu peňažných tokov a ujasníme vám, prečo je prehľad peňažných tokov neoddeliteľnou súčasťou výkazu účtovnej závierky.
Na úvod školenia si osviežime pojmy príjem, výnos, výdavok, náklad; ozrejmíme si úpravu prehľadu peňažných tokov v podvojnom účtovníctve podnikateľov SR a zhrnieme si, aké metódy zostavovania peňažných tokov poznáme a kedy sa používajú. Po tom, ako získate nevyhnutné teoretické vedomosti, prejdeme k praktickej časti, v rámci ktorej si vysvetlíme, ako zostaviť prehľad peňažných tokov nepriamou metódou alebo ako zostaviť retrospektívny i perspektívny prehľad peňažných tokov.

Zdá sa vám riadenie cash flow zložité? Nič sa nedeje, logiku dozaista pochopíte na množstve praktických príkladov, ktoré sme si pre vás pripravili, a ktoré vám pomôžu pochopiť skutočné výhody a význam cash flow pre vašu prax.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Obsah školenia

 • Základné pojmy

 • Úprava prehľadu peňažných tokov v podvojnom účtovníctve podnikateľov v Slovenskej republike.

 • Metódy vykazovania prehľadu peňažných tokov

  • priama metóda

  • modifikovaná priama metóda

  • nepriama metóda

 • Nadväznosť prehľadu peňažných tokov na výkazy účtovnej závierky

 • Príklad na zostavenie prehľadu peňažných tokov nepriamou metódou

 • Diskusia

Harmonogram školenia
08.30 – 09.00 - prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 11.30 - obedňajšia prestávka
11.30 – 13.30 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesta konania
27. 4. 2021, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
28. 4. 2021, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)