Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2021

Ako čo najefektívnejšie v roku 2021 znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika... Práve tejto téme sa v praktických príkladoch bude venovať Ing. Vladimír Ozimý na uvedenom školení. V rámci obsahu si vypočujete nespočetné množstvo overených optimalizačných trikov, vďaka ktorým poznáte, ako vyťažiť čo najviac z daňových výdavkov, ako môže rozdelenie jedného subjektu na viacero výrazne znížiť daň z príjmov, ako na tvorbu opravných položiek k nezinkasovaným pohľadávkam alebo aj to, ako odpočítať od základu dane (resp. čiastkového základu dane) daňovú stratu dosiahnutú v uplynulých rokoch.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Trenčín 8.10.2021 80,00 € 96,00 €
+ -
<b>Online termíny</b> <b>Online termíny</b> 0,00 € 0,00 €
Online 8.10.2021 8.10.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2021

Ako čo najefektívnejšie v roku 2021 znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika... Práve tejto téme sa v praktických príkladoch bude venovať Ing. Vladimír Ozimý na uvedenom školení. V rámci obsahu si vypočujete nespočetné množstvo overených optimalizačných trikov, vďaka ktorým poznáte, ako vyťažiť čo najviac z daňových výdavkov, ako môže rozdelenie jedného subjektu na viacero výrazne znížiť daň z príjmov, ako na tvorbu opravných položiek k nezinkasovaným pohľadávkam alebo aj to, ako odpočítať od základu dane (resp. čiastkového základu dane) daňovú stratu dosiahnutú v uplynulých rokoch.
Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE.

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematikeProgram

Pohľadávky a záväzky v roku 2021:

 • opravné položky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
 • odpis pohľadávky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
 • odpis záväzkov v účtovnej jednotke a vplyv na základ dane
 • kapitalizácia pohľadávok spoločníkov do kapitálových fondov spoločnosti (účtovno-daňový aspekt)
 • vrátenie dane z pridanej hodnoty z nevymožiteľnej pohľadávky 
 • záväzky daňovo uznané po zaplatení

Poskytovanie úverov a pôžičiek:

 • účtovanie o úrokoch na strane veriteľa aj dlžníka
 • úroky z pohľadu závislých vzťahov
 • úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
 • úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu

 

Predaj tovaru v režime predaja na diaľku  v EÚ od 1.7. 2021 a uvádzanie vo výkazoch:

 • predaj tovaru cez e-shop na území SR a povinnosti zdanenia
 • fakturácia a uplatňovanie sadzieb DPH
 • uplatnenie osobitného režimu zdanenia alebo registrácia v zahraničí v inom členskom štáte EÚ

 

Dotácie z účtovno-daňového hľadiska v roku 2021:

 • dotácie v pandémii
 • bežné dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

 

Nájomné vzťahy a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu:

 • testovanie odpisov a ostatných výdavkov a vplyv na zostatkovú cenu
 • prenájom luxusných motorových vozidiel a daňový dosah u nájomcu
 • technické zhodnotenie u nájomcu a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu
 • výdavky na opravu a údržbu hradené nad rozsah zmluvy a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu
 • výpožička a daňový dosah
 • skončenie nájmu a posúdenie z pohľadu dane z príjmov a DPH

Stravovanie zamestnancov z pohľadu účtovníctva, daní a DPH:

 • vlastné stravovacie zariadenie
 • stravovanie pri treťom subjekte
 • stravovacie poukážky
 • finančný príspevok
 • navrhované zmeny v ZP a vplyv na daňový aspekt finančného príspevku a stravovacích poukážok

Princípy daňového výdavku a ustátie dôkazného bremena voči správcovi dane 


8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
 
Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.
 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Miesto konania:
22. 9. 2021, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
6. 10. 2021, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
8. 10. 2021, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)