Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Vo videoškolení s Ing. Vladimírom Ozimým vám prinášame komplexný pohľad na všetky povinnosti viažuce sa k uzavretiu zúčtovacieho obdobia za rok 2019.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
77 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25,00 € 30,00 €
+ -

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Vo videoškolení s Ing. Vladimírom Ozimým vám prinášame komplexný pohľad na všetky povinnosti viažuce sa k uzavretiu zúčtovacieho obdobia za rok 2019.
Okrem praktických informácií súvisiacich s vyplnením daňového priznania nájdete vo videoškolení aj odpovede na najčastejšie otázky z praxe – napríklad ako sa vyrovnať s obdobím, ktoré nastáva po skončení likvidácie do dňa výmazu z ORSR alebo čo v prípade, ak daňovník ruší stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky.

Prostredníctvom videoškolenia môžete navyše nahliadnuť aj na zmeny v právnej forme a ich vplyv na zdaňovacie obdobie, zmeny v daňovom priznaní od 1. 7. 2020, sankcie za nepodanie daňového priznania, daňové výdavky, rezervy, kurzové rozdiely, nevyfakturované dodávky či iné.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.