Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021

Vo videoškolení s Ing. Vladimírom Ozimým vám prinášame komplexný pohľad na všetky povinnosti daňovníka viažuce sa k uzavretiu zúčtovacieho obdobia za rok 2021.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
188 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30,00 € 36,00 €
+ -

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021

Vo videoškolení s Ing. Vladimírom Ozimým vám prinášame komplexný pohľad na všetky povinnosti daňovníka viažuce sa k uzavretiu zúčtovacieho obdobia za rok 2021.
Nájdete v ňom aktuálne lehoty a mnoho praktických informácií z praxe. Napr., ako zahrnúť do základu dane v daňovom priznaní daňovo uznané výdavky po zaplatení, ktoré položky vplývajú na výšku základu dane, ako správne vyradiť a odpisovať majetok, ako uplatniť sadzby dane z príjmov a daňovú stratu zo základu dane, čo v prípade zmarenej investície alebo ako legislatívne ošetriť prijaté dary, dividendy a oslobodené dotácie na základ dane. Samotné vyplnenie daňového priznania je navyše ukázané na vzore tlačiva.

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.