Daňový a odvodový kolotoč v roku 2020

V. ročník obľúbenej konferencie pre daňovníkov, účtovníkov, mzdárov, ekonómov aj podnikateľov je opäť tu!
Na jeseň tohto roku vás už po 5-krát pozývame previezť sa na obľúbenom Daňovom a odvodovom kolotoči. Rovnako ako vy aj my pociťujeme dopad neočakávanej tohtoročnej situácie, ktorá si vyžiadala množstvo zmien v legislatíve.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Bratislava - Hotel Saffron
Dátum konania
14. 10. 2020
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál, Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Bratislava 14. 10. 2020 140,00 € 168,00 €
+ -
Online stream 14. 10. 2020 140,00 € 168,00 €
+ -

Daňový a odvodový kolotoč v roku 2020

V. ročník obľúbenej konferencie pre daňovníkov, účtovníkov, mzdárov, ekonómov aj podnikateľov je opäť tu!
Na jeseň tohto roku vás už po 5-krát pozývame previezť sa na obľúbenom Daňovom a odvodovom kolotoči. Rovnako ako vy aj my pociťujeme dopad neočakávanej tohtoročnej situácie, ktorá si vyžiadala množstvo zmien v legislatíve.
Aby vám však nič neušlo a vedeli ste s prehľadom reagovať na tieto novinky, radi by sme vám poskytli priestor, kde si spolu s Jozefom Mihálom, Soňou Ugróczy a Vladimírom Ozimým zosumarizujete všetko, čo potrebujete vedieť o DPH, dani z príjmov, mzdách a personalistike pre tento rok. Tešiť sa môžete taktiež na otvorenú diskusiu či prehľad očakávaných zmien platných od 1. 1. 2021.

Pokiaľ vám situácia neumožňuje zúčastniť sa konferencie fyzicky na mieste, môžete sledovať podujatie naživo formou ONLINE STREAMU.

Povedali o nás

 „Ďakujeme organizátorom za skvelé podujatie. Daň. kolotoč sme navštívili už minulý rok a budúci rok si ho určite zopakujeme. RNDr. Mihál je skutočný odborník.“

„Oceňujem výber lektorov, ktorí vždy otvoria témy, ktoré sú pre nás podnikateľov aktuálne.“

„Nová posila v podaní Sone Ugróczy je príjemným zlepšením. Tešíme sa na ďalší ročník.“

„Konferencia splnila očakávania. Výhodou bol najmä priestor na komunikáciu s lektormi. Bolo zodpovedaných množstvo otázok. Ďakujem.“

„Výborné podujatie. Som účtovníčka v menšej spoločnosti a nemám čas cestovať mimo BA. Dĺžka aj miesto konania mi preto vyhovuje. Vaše kurzy navštevujem pravidelne najmä kvôli lektorom, ktorí rozoberajú problematiku do hĺbky.“

*Recenzie boli získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

 • Legislatívne novinky v oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky
 • Podrobný prierez optimalizáciou mzdových a odvodových nákladov
 • Výber najčastejších problémov a praktické tipy, ako ich v praxi zvládnuť
 • Možnosť konzultácie vlastných problémov s trojicou uznávaných odborníkov v SR
 • Daňová a mzdová pohotovosť dostupná pre vás aj po skončení podujatia
 • Videoškolenie k danej problematike úplne zadarmo

Prednášajúci

RNDr. Jozef Mihál

Expert na pracovné, sociálne a daňové právo, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa

Ing. Soňa Ugróczy

Daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Program konferencie

8:30 hod. – 9:00 hod. - Registrácia účastníkov

9:00 hod. – 9:10 hod. - Otvorenie konferencie

9:10 hod. – 10:45 hod. - Vybrané témy

Lektor - Ing. Soňa Ugróczy

 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu  – § 43 (podmienky a pravidlá na preukazovanie oslobodenia po 1.1.2020, upozornenie na časté chyby)
 • Vybrané prípadové štúdie z praxe DPH
 • Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1.1.2021
  • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka
  • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
  • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
  • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz
  • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
  • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)

10:45 hod. – 11:00 hod. - Coffee break s občerstvením

11:00 hod. – 12:15 hod. - Vybrané témy

Lektor - Ing. Vladimír Ozimý

 • Daňový dopad dotácii a príspevkov štátu po novele ZDP a ich účtovanie
  • dotácie a príspevky všeobecne a so zameraním najmä na problemtiku COVID 19 - oslodený príjem verzus zdaniteľný príjem 
  • dotácie na nájomné u prenajímateľa a nájomcu pri poskytnutí zľavy
 • PHL v daňových výdavkoch po novele ZDP od júla 2020
  • aplikovanie daňového výdavku na motorové vozidlo v obchodnom majetku
  • aplikovanie daňového výdavku na motorové vozidlo nazahrnuté v obchodnom majetku a používané na pracovné cesty
 • Pracovná cesta do zahraničia (platí aj pre spoločníka a konateľa)
  • počítanie nároku na dietu z titulu plynutia času vo viacerých štátoch
  • daňová uznateľnosť výdavkov na pracovnej ceste a účtovanie nárokov
  • nárokovateľnosť DPH a daňový dopad u platiteľa vysielajúceho na zahraničnú pracovnú cestu 
 • Stručný prehľad očakávaných zmien v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021

12:15 hod. – 13:15 hod. - Obed

13:15 hod. – 14:45 hod. - Vybrané témy

Lektor - RNDr. Jozef Mihál    

 • Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ
  • kedy ide o vysielanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb
  • pravidlá platné od 30.7.2020, uplatňovanie novej smernice 957/2018/EÚ
  • príklady vysielania : Česká republika, Rakúsko
  • odvody a dane z príjmu pri práci zamestnanca v EÚ
 • Projekt Prvá pomoc
  • čerpanie príspevkov je možné aj v jesenných mesiacoch
  • ako môže zamestnávateľ najvýhodnejšie čerpať príspevky
 • Očakávané zmeny k 1.1.2021
  • zmeny Zákonníku práce, odvodoch (zavedenie tzv. kurzarbeit) a v zdanení príjmov zo závislej činnosti

 14:45 hod. – 16:00 hod. - Diskusia a ukončenie konferencie

*Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Čo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • voucher na bezplatnýmesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope www.zakon.sk

 

Kontakt

INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

+421 41 70 53 888 
profivzdelavanie@pp.sk 

 

ADRESA ORGANIZÁTORA:

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

Hotel Saffron**** 
Radlinského 27, Bratislava
GPS súradnice: 48.152466, 17.116778

Partneri

ORGANIZÁTOR - Poradca podnikateľa

Spoluorganizátori - Profivzdelavanie.sk

Mediálni partneri - Konferencie.sk, Education.sk

Upozornenie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Spracovanie osobných údajov.