Daňový rešerš roku 2020 – všetko, čo potrebujete vedieť o DPH a DzP

Nepremeškajte užitočné školenie pre prax, na ktorom sa oboznámite s potrebnými informáciami na aktuálne témy v oblasti dane z príjmov a DPH. Aké sú lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 vo väzbe na COVID-19? Bola už odvolaná mimoriadna situácia, aké to má dosahy na daňové povinnosti?

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Bratislava 1.10.2020 75,00 € 90,00 €
Webinár 1.10.2020 (Online) 1.10.2020 75,00 € 90,00 €

Daňový rešerš roku 2020 – všetko, čo potrebujete vedieť o DPH a DzP

Nepremeškajte užitočné školenie pre prax, na ktorom sa oboznámite s potrebnými informáciami na aktuálne témy v oblasti dane z príjmov a DPH. Aké sú lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 vo väzbe na COVID-19? Bola už odvolaná mimoriadna situácia, aké to má dosahy na daňové povinnosti?

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní


Korona Safe:

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Využite NOVÚ možnosť, a to právo na odpočet „minulých daňových strát“ za rok 2015 – 2018  až do výšky 1 000 000 eur!!! Týka sa aj daňových subjektov, ktoré už podali daňové priznanie.

Došlo k podstatnej zmene platenia preddavkov na daň z príjmov pre mnohé daňové subjekty, ako aj úprave pravidiel pre uplatnenie výdavkov na PHL a položiek podmienených zaplatením. Ako posúdiť zdaniteľnosť príjmu dotácie na nájomné, prvá pomoc? Dozviete sa užitočné informácie pre uplatnenie daňových výdavkov ako aj príklady z praxe v oblasti majetku a iné.

V druhej časti si vysvetlíme vybrané príklady na DPH z praxe, napríklad preukazovanie splnenia podmienok oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ po 1.1.2020, príklady na odpočítanie DPH, vznik daňovej povinnosti a iné.


Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby telefonickej daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

 • Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 (kedy vlastne uplynie?)
 • Odpočet „minulých daňových strát“ za rok 2015 – 2018  až do výšky 1 000 000 eur.  Týka sa aj daňových subjektov, ktoré už podali daňové priznanie!!! (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát na príklade), úprava pravidiel aj pre daňové subjekty shospodárskym rokom
 • V súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia platia od 21.7.2020 nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov PHL  – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
 • Vybrané témy na uplatnenie daňových výdavkov (napr. zriadenie internetu pre zamestnanca na home office, mimoriadne výdavky v čase pandémie a mnohé iné)
 • Príspevok „prvá pomoc“ – účtovanie, zdaniteľnosť príjmu
 • Dotácia na nájomné v čase pandémie – účtovanie, zdaniteľnosť príjmu, DPH
 • Nové pravidlá na položky podmienené zaplatením – § 17 ods. 19 ZDP od 1.1.2020 v príkladoch (provízie, sprostredkovanie, zmluvné pokuty, manažérske služby, právne služby a iné)
 • Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (ocenenie majetku pre daňovú základňu; predaj rozostavanej nehnuteľnosti; upozornenie na chyby v zmluvách pri obstaraní nehnuteľnosti; zmluvy o výpožičke od 1.1.2020 a iné)
 • Uplatňovanie zrážkovej dane pri platbe do zahraničia (napr. za softvér, údržbu softvéruwaru, nájomné)
 • Vybrané príklady k DPH
  • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020
  • Zhrnutie podmienok pre dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 po 1.1.2020 (pravidlá na preukazovanie oslobodenia, ako má vyzerať vzor potvrdenia pri predaji tovaru do EÚ?, lehota na disponovanie dôkazov pri predaji do EÚ, upozornenie na časté chyby)
  • Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1.1.2020 – napr. darovanie notebooku zamestnancovi)
  • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy tuzemské, dobropis do EÚ, vykazovanie)
  • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň
  • Príklady na uplatnenie práva na odpočítanie DPH
  • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský revers charge)
 • Diskusia

Harmonogram školenia:

8.30 – 9.00 - prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Miesta konania:
1. 10. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)