Daňový výdavok v roku 2019

V praxi často narážame na problém pri identifikovaní, čo možno považovať za daňový výdavok a čo nie. Poznáte, aké sú podmienky na daňovú uznateľnosť výdavku? Viete, ako treba postupovať napr. pri motorovom vozidle, nákupe zimných pneumatík, paušalizácii, reklamných predmetoch, obchodných vzorkách alebo benefitoch pre zamestnancov? Vo videoškolení s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám pomocou praktických príkladov ozrejmíme problematiku daňového výdavku z pohľadu aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2019. Chýbať v rámci videoškolenia nebudú ani užitočné upozornenia na časté chyby pri preukazovaní daňového výdavku, medzi ktoré patrí napríklad neúplná faktúra, neexistencia písomnej zmluvy a dodacieho listu alebo ...

Rok vydania
2/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
71 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Daňový výdavok v roku 2019

V praxi často narážame na problém pri identifikovaní, čo možno považovať za daňový výdavok a čo nie. Poznáte, aké sú podmienky na daňovú uznateľnosť výdavku? Viete, ako treba postupovať napr. pri motorovom vozidle, nákupe zimných pneumatík, paušalizácii, reklamných predmetoch, obchodných vzorkách alebo benefitoch pre zamestnancov? Vo videoškolení s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám pomocou praktických príkladov ozrejmíme problematiku daňového výdavku z pohľadu aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2019. Chýbať v rámci videoškolenia nebudú ani užitočné upozornenia na časté chyby pri preukazovaní daňového výdavku, medzi ktoré patrí napríklad neúplná faktúra, neexistencia písomnej zmluvy a dodacieho listu alebo nedostatočné zabezpečenie dôkazov, ktoré potvrdzujú tvrdenia daňového subjektu.

Obsah:

 • Daňový výdavok Daňový výdavok
 • Zásady
 • Časté chyby
 • Daňový výdavok [§ 19 ods. 2 písm. t] – paušalizácia
 • Daňový výdavok [§ 19 ods. 2 písm. t)] – motorové vozidlo
 • Výdavky na reklamu, reklamné predmety, obchodné vzorky
 • Benefity, stravovanie, pitný režim, pracovné oblečenie zamestnancov
 • Rezervy
 • Vybrané nedaňové výdavky    
 • Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
 • Nedaňové výdavky (§ 21)
 • Škoda ako nedaňový výdavok
 • Vyradenie z dôvodu škody
 • Riadenie záväzkov
 • Oprava chýb minulých účtovných období
 • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení (§ 17 ods. 19)


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.