DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým

Novinka
Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Bratislava 27.2.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Žilina 28.2.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Poprad 4.3.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Prešov 5.3.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Košice 6.3.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Banská Bystrica 9.3.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Trenčín 10.3.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Nitra 11.3.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program doplníme čoskoro.

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 27.2.2020, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa)
Miesto konania: 28.2.2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 4.3.2020, Poprad - Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad (mapa)
Miesto konania: 5.3.2020, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov (mapa)
Miesto konania: 6.3.2020, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
Miesto konania: 9.3.2020, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
Miesto konania: 10.3.2020, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
Miesto konania: 11.3.2020, Trenčín - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)