DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2022 a ich aplikácia do praxe

Februárový a marcový seminár s Ing. Vladimírom Ozimým vám pomôže zorientovať sa v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblíži vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi. Preberané budú postupy daňovníka v roku 2022 súvisiace s ich registráciou, prevodom nehnuteľností, prenosom daňovej povinnosti, dodaním alebo prijatím tovaru v rámci zahraničia, využitím osobitnej úpravy zdanenia (OSS, IOSS) či nahlasovaním bankových účtov. V nadväznosti na problematiku ručenia za daň si tiež priblížime riziká v prípade, že platiteľ DPH nenahlási číslo bankového účtu a možnosti rozdelenia platby.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 10.3.2022 70,00 € 84,00 €
+ -

DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2022 a ich aplikácia do praxe

Februárový a marcový seminár s Ing. Vladimírom Ozimým vám pomôže zorientovať sa v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblíži vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi. Preberané budú postupy daňovníka v roku 2022 súvisiace s ich registráciou, prevodom nehnuteľností, prenosom daňovej povinnosti, dodaním alebo prijatím tovaru v rámci zahraničia, využitím osobitnej úpravy zdanenia (OSS, IOSS) či nahlasovaním bankových účtov. V nadväznosti na problematiku ručenia za daň si tiež priblížime riziká v prípade, že platiteľ DPH nenahlási číslo bankového účtu a možnosti rozdelenia platby.
Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE (10. 3. 2022)

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy pre fyzické školenie

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike

Bonusy pre webinár

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program

 • Dodanie tovaru v rámci EÚ, posúdenie podmienok predaja tovaru na diaľku (zásielkový predaj) a intrakomunitárnej dodávky do EÚ; využitie osobitnej úpravy zdanenia (OSS, IOSS)
 • Premiestnenie tovaru na účely podnikania do iného členského štátu; riziká spojené s pohybom tovaru, ak tovar nekončí v tuzemsku, ak ide o nepohyblivú dodávku a ďalšie posúdenia v praxi
 • Riziko ručenia za daň, ak platiteľ DPH nenahlási číslo bankového účtu; možnosť rozdelenia platby.
 • Fakturačné princípy (elektronická faktúra verzus listinná) a povinnosti platiteľa a zdaniteľnej osoby
 • Vybrané témy z praxe:
  • prevod nehnuteľností, režim DPH a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku
  • posúdenia práva na odpočítanie dane vo väzbe na nadobudnutie investičného majetku
  • prijatie služby zo zahraničia, prenos daňovej povinnosti, neregistrovanie zdaniteľnej osoby a vplyv na daňovú povinnosť, lehoty na podanie DP, vyrovnanie daňovej povinnosti
  • stavebné činnosti a predaj špecifického tovaru s prenosom daňovej povinnosti v tuzemsku
  • predaj tovaru zahraničnou osobou na území SR a prenos daňovej povinnosti na zdaniteľnú osobu, lehoty na podanie DP, vyrovnanie daňovej povinnosti
 • Diskusia

08:30 - 09:00 - prezentácia účastníkov školenia
09.00 - 11.00 - prednáška
11.00 - 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 - 15.00 - prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
 
Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.
 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
1. 2. 2022, Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
8. 3. 2022, Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
10. 3. 2022, Žilina – Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)