DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2021 a ich aplikácia do praxe

Novinka

Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením obľúbeného daňového poradcu podnikateľa Ing. Vladimír Ozimého. O tomto čase by mali byť už všetky avizované zmeny účinné. Čo však hovorí reálna prax? To si povieme na školení, ktoré je určené pre všetkých, ktorí sa potrebujú podrobne oboznámiť so zmenami v oblasti dane z pridanej hodnoty k 1. 1. 2021.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Banská Bystrica 3.3.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 9.3.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Nitra 10.3.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Košice 11.3.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Žilina 12.3.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2021 a ich aplikácia do praxe

Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením obľúbeného daňového poradcu podnikateľa Ing. Vladimír Ozimého. O tomto čase by mali byť už všetky avizované zmeny účinné. Čo však hovorí reálna prax? To si povieme na školení, ktoré je určené pre všetkých, ktorí sa potrebujú podrobne oboznámiť so zmenami v oblasti dane z pridanej hodnoty k 1. 1. 2021.
Ako účastník navyše získate dostatočný priestor na konzultáciu vlastných otázok či konkrétne riešenia súvisiace s prijatím novej legislatívy. Na školení preto nájdete nielen teoretický prehľad, ale najmä praktické informácie, ktoré vám pomôžu aplikovať jednotlivé zmeny do svojej praxe.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

*Program doplníme čoskoro.

Harmonogram::
8.30 – 9.00 - prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 € na celý deň. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
3. 3. 2021, Banská Bystrica – Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
9. 3. 2021, Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
10. 3. 2021, Nitra – Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
11. 3. 2021, Košice – KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
12. 3. 2021, Žilina – Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)