GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra

Cieľom tohto školenia je poskytnúť Vám praktické informácie a rady ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou. Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Irena Hudecová
Bez DPH S DPH
Bratislava 28.11.2019 75,00 € 90,00 €

GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra

Cieľom tohto školenia je poskytnúť Vám praktické informácie a rady ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou. Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Už je tomu vyše roka, čo dozorné orgány kontrolujú súlad spracúvania osobných údajov s GDPR.

 • Chcete vedieť, aké pokuty doposiaľ uložili?
 • Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?
 • Viete, ako je to s oznámením porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu? Znamená automaticky kontrolu zo strany úradu?
 • Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?
 • Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?
 • Viete aký má vplyv výsledok kontroly na možné udelenie pokuty kontrolovanej osobe zo strany dozorného orgánu?
 • Aké pokuty Vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?
 • Zaujíma Vás, ako efektívne predísť možným pokutám?
 • Poznáte názor Výboru na spracúvanie osobných údajov kamerami?
 • Spracúvate biometrické údaje zamestnancov na účely ich dochádzky?

 • Viete kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test a aké procesy je nevyhnutné v súvislosti s oprávneným záujmom nastaviť?
 • Ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť?
 • Na čo sa zamerať v súvislosti s Vaším sprostredkovateľom?
 • Aké pravidlá sa vzťahujú na Vašu marketingovú databázu?
 • Zaujímalo by Vás, čo Vás v najbližšom období v oblasti ochrany osobných údajov čaká?

 

Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

 


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
24. 9. 2019 - Zmena termínu na 26. 11. 2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01 Nitra (mapa)
26. 9. 2019 - Zmena termínu na 28. 11. 2019, Bratislava - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)