Intrastat – aktuálne v roku 2021

Prijali ste v roku 2020 tovar z iných členských štátov EÚ za viac ako 200 000 € alebo ste dodali tovar do iných členských štátov EÚ za viac ako 400 000 €? Máte splnenú oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR? Nie? Neviete, ako na to? Práve pre vás máme pripravené školenie s Monikou Šašalovou. Po školení budete ovládať presný postup na podávanie hlásenia INTRASTAT.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
Bez DPH S DPH
Webinár 20.4.2021 20.4.2021 80,00 € 96,00 €
+ -

Intrastat – aktuálne v roku 2021

Prijali ste v roku 2020 tovar z iných členských štátov EÚ za viac ako 200 000 € alebo ste dodali tovar do iných členských štátov EÚ za viac ako 400 000 €? Máte splnenú oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR? Nie? Neviete, ako na to? Práve pre vás máme pripravené školenie s Monikou Šašalovou. Po školení budete ovládať presný postup na podávanie hlásenia INTRASTAT.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Ako bonus získa každý účastník:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Úvod do INTRASTATu

  • Intrakomunitárny obchod, colná únia, jednotný trh
  • Legislatíva, pojmy, predmet hlásení, výnimky
  • Spravodajská povinnosť – vznik, zrušenie, povinnosti  
  • Zmeny  pre rok 2021 a Brexit – ako postupovať

Aplikácia metodiky pre zber štatistických údajov

  • Zatriedenie tovaru do KN – zásady, colný sadzobník, pomôcky  
  • Pravidlá pre vyplňovanie hlásení
  • Vykazovanie osobitných transakcií a prípadov
  • Spôsoby elektronickej komunikácie a odoslanie hlásení

Harmonogram školenia
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky


Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.