Verejné obstarávanie 2020

„Veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní je v platnosti už viac ako rok. Ako vyzerá jej aplikačná prax s odstupom roka a aké zmeny nám prináša rok 2020? O tom bude pojednávať v poradí už II. ročník EPI konferencie, ktorého program bude zostavený tak, aby oboznámil verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov, ako aj odbornú verejnosť s novými pravidlami a poskytol im komplexné informácie o tom, ako postupovať pri verejnom obstarávaní v roku 2020.
Ubezpečujeme vás, že termín konferencie je záväzný, a teda podujatie sa uskutoční naživo za každých okolností.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
Dátum konania
24. - 25. 9. 2020
Autor
JUDr. Róbert Majchrák, JUDr. Ivan Holič, JUDr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Mgr. Ján Kapec, Mgr. Branislav Hudec
Bez DPH S DPH
Konferencia - Tatranská Lomnica 24. - 25. 9. 2020 240,00 € 288,00 €
+ -

Verejné obstarávanie 2020

„Veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní je v platnosti už viac ako rok. Ako vyzerá jej aplikačná prax s odstupom roka a aké zmeny nám prináša rok 2020? O tom bude pojednávať v poradí už II. ročník EPI konferencie, ktorého program bude zostavený tak, aby oboznámil verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov, ako aj odbornú verejnosť s novými pravidlami a poskytol im komplexné informácie o tom, ako postupovať pri verejnom obstarávaní v roku 2020.
Ubezpečujeme vás, že termín konferencie je záväzný, a teda podujatie sa uskutoční naživo za každých okolností.
Rovnako ako minulý rok, aj tentokrát bude prebiehať podujatie v Grandhoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici, ktorý sa pýši skvelou gastronómiou, jedinečnými wellness službami a je zasadený do jednej z najkrajších častí slovenských hôr.

Podujatím vás budú sprevádzať:

JUDr. Róbert Majchrák, Úrad pre verejné obstarávanie, legislatívno-právny odbor
Mgr. Adéla Havlová, LL.M., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Ivan Holič, Úrad pre verejné obstarávanie, vedúci oddelenia, legislatívno-právny odbor
JUDr. Zuzana Krajčovičová, Úrad pre verejné obstarávanie, riaditeľka kancelárie Rady úradu
Mgr. Ján Kapec, Senior advokát Havel & Partners
Mgr. Branislav Hudec, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
(Prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť priebežne doplňujeme.)

Program konferencie

1. deň
 • 9:30 – 10:30 hod. - Registrácia účastníkov s občerstvením
 •  10:30 – 10:40 hod. - Otvorenie konferencie

I. blok prednášok - Aktuálna a pripravovaná legislatíva vo verejnom obstarávaní pre rok 2020
 • 10:40 – 11:00 hod. - Legislatívna úprava a jej planované zmeny v roku 2020 (JUDr. Róbert Majchrák)
 • 11:00 – 11:30 hod. - Sekundárne politiky vo VO (sociálne a zelené), (JUDr. Ivan Holič)
 •  11:30 – 12:00 hod. - Najnovšie rozhodnutia rady ÚVO (JUDr. Zuzana Krajčovičová)
 •  12:00 – 12:20 hod. - Názov prednášky doplníme čoskoro
 •  12:20 – 12:30 hod. - Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém (www.epi.sk)
 •  12:30 – 13:30 hod. - Obed

II. blok prednášok - Odporúčania a vybrané prípadové štúdie VO
 • 13:30 – 14:00 hod. - Názov prednášky doplníme čoskoro
 • 14:00 – 14:30 hod. - Názov prednášky doplníme čoskoro
 • 14:30 – 15:00 hod. - Centralizované obstarávanie
 • 15:00 – 15:20 hod. - TOP 5 aktualít zo zadávacej a rozhodovacej praxe ČR, relevantných pre SR (Mgr. Adéla Havlová, LL.M.; Mgr. Ján Kapec)
 •  15:20 – 15:40 hod. - Prestávka s občerstvením
 •  15:40 – 17:00 hod. - Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi
 • 19:00 hod. - Spoločná večera spojená s príjemným posedením a tombolou

2. deň
III. blok prednášok - Eurofondová problematika a kontrakt manažment

 • 9:00 – 9:30 hod. - Eurofondy vs VO
 • 9:30 – 10:00 hod. - Zmena záväzkov zo zmlúv a zmena dodávateľa po uzatvorení zmluvy
  (Mgr. Adéla Havlová, LL.M.; Mgr. Ján Kapec)
 • 10:00 – 10:30 hod. - Názov prednášky doplníme čoskoro
 • 10:30 – 11:00 hod. - Kontrakt manažment
 • 11:00 – 11:20 hod. - Prestávka s občerstvením
 • 11:20 – 13:00 hod. - Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi
 • 13:00 - Obed a ukončenie konferencie


* Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Informácie pre záujemcov o ubytovanie

V cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v Grandhotel Praha**** v Tatranskej Lomnici. Upozorňujeme vás, že kapacita ubytovania je obmedzená a preto vás prosíme, aby ste si ubytovanie rezervovali najneskôr do tohto termínu.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Izba CLASSIC Izba MODERN 
JednolôžkováDvojlôžkováJednolôžkováDvojlôžková
85 €95 €85 €95 €

Rezervácia ubytovania:

Ubytovanie v termíne od 24. – 25. 9. 2020 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk, kde uveďte zľavový kód VOGHP. Rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa.
V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle +421910 535 871.

Dôležité upozornenie:
V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.


Čo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk

Miesto konania konferencie:

Grandhotel Praha**** 
059 60, Tatranská Lomnica 8, Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49.169877, 20.280169


UPOZORNENIE!

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Spracovanie osobných údajov.