Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Videoškolenie obsahuje podrobný výklad najdôležitejších zmien, ktoré od 1. 1. 2020 upravujú činnosti v mzdovej učtárni a ktoré predovšetkým menia znenie Zákonníka práce a výrazne zasahujú aj do oblasti sociálneho poistenia.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
75 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Videoškolenie obsahuje podrobný výklad najdôležitejších zmien, ktoré od 1. 1. 2020 upravujú činnosti v mzdovej učtárni a ktoré predovšetkým menia znenie Zákonníka práce a výrazne zasahujú aj do oblasti sociálneho poistenia.
Zákonník práce sa v novom roku mení vo viacerých bodoch, pričom jedným z nich je aj príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Vo videoškolení sa bližšie dozviete, aké sú podmienky, v akej výške možno uplatniť príspevok a aký vplyv má na dane a odvody, ako aj ďalšie praktické informácie napríklad aj o tom, aká je základná výmera dovolenky pre rok 2020 alebo aká zmena nastala pri posudzovaní dôchodcov pri platení poisteného. Súčasťou videoškolenia je aj prehľad nových parametrov pre rok 2020 (minimálna mzda, daňové parametre, parametre pre sociálne a zdravotné poistenie) a iných drobných zmien týkajúcich sa nelegálneho zamestnávania alebo rodičovského príspevku.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.