Mediácia ako alternatívne riešenie mimosúdnych sporov v praxi

Čoraz modernejším spôsobom riešenia mimosúdnych sporov sa stáva mediácia, najmä z dôvodu, že ide o rýchlejší, efektívnejší a lacnejší spôsob vyrovnania sa. Čo to vlastne mediácia je a ako prebieha? Čo je v mediácii povolené a čo sa naopak nesmie? Kompletný a zrozumiteľný prehľad o mediácii, ako jednej z alternatívnych foriem riešenia mimosúdnych sporov, sme od začatia tohto špecifického konania až po jeho skončenie pre vás zhrnuli v rámci videoškolenia, kde získate podrobné informácie o tom:

Rok vydania
2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
59 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Martin Biskupič
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €

Mediácia ako alternatívne riešenie mimosúdnych sporov v praxi

Čoraz modernejším spôsobom riešenia mimosúdnych sporov sa stáva mediácia, najmä z dôvodu, že ide o rýchlejší, efektívnejší a lacnejší spôsob vyrovnania sa. Čo to vlastne mediácia je a ako prebieha? Čo je v mediácii povolené a čo sa naopak nesmie? Kompletný a zrozumiteľný prehľad o mediácii, ako jednej z alternatívnych foriem riešenia mimosúdnych sporov, sme od začatia tohto špecifického konania až po jeho skončenie pre vás zhrnuli v rámci videoškolenia, kde získate podrobné informácie o tom:

Aké alternatívne formy riešenia sporov máme podľa legislatívy aktuálne k dispozícii?

Aké sú ich špecifiká a aký je medzi nimi rozdiel?

Čo je to mediácia a čo mediačné centrum?

Aké formy mediácie poznáme?

Čo všetko je možné riešiť mediáciou?

Aké sú povinnosti mediátora?

Akým spôsobom je mediátor odmeňovaný?

Aké vzdelanie je potrebné, aby mohol mediátor vykonávať mediačnú činnosť?


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.