Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2021

Na školení s Júliou Pšenkovou sa detailne oboznámite s praktickou stránkou medzinárodného zamestnávania, vysielania aj medzinárodného prenájmu zamestnancov od 1. 1. 2021. Po jeho absolvovaní budete mať jasno v tom, ako sa zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, aká je jeho oznamovacia a odvodová povinnosť (jednak voči úradu a jednak voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni), ako vybaviť pracovné povolenia alebo ako správne zostaviť zmluvu a stanoviť mzdové podmienky. Ozrejmiť si budete môcť aj to, ako je to s cestovnými náhradami, poskytovaním preddavkov na mzdu a daň a taktiež s ročným zúčtovaním dane.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Online termíny 0,00 € 0,00 €
Online 14.10.2021 14.10.2021 70,00 € 84,00 €

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2021

Na školení s Júliou Pšenkovou sa detailne oboznámite s praktickou stránkou medzinárodného zamestnávania, vysielania aj medzinárodného prenájmu zamestnancov od 1. 1. 2021. Po jeho absolvovaní budete mať jasno v tom, ako sa zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, aká je jeho oznamovacia a odvodová povinnosť (jednak voči úradu a jednak voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni), ako vybaviť pracovné povolenia alebo ako správne zostaviť zmluvu a stanoviť mzdové podmienky. Ozrejmiť si budete môcť aj to, ako je to s cestovnými náhradami, poskytovaním preddavkov na mzdu a daň a taktiež s ročným zúčtovaním dane.

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videoškolenie k danej problematike

Obsah školenia

 • Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ
  • povinnosť vybavenia pracovného povolenia
  • povolenie na pobyt – vízová povinnosť
  • sezónne zamestnávanie
  • sociálne a zdravotné poistenie – registračné povinnosti, odvodové povinnosti
  • preddavky na daň
  • ročné zúčtovanie dane

 • Zamestnávanie cudzincov z krajín EÚ
  • povinnosti voči úradu práce
  • mobilita, vysielanie medzi koncernami
  • sociálne poistenie a zdravotné poistenie – registračné povinnosti, odvodové povinnosti
  • preddavky na daň
  • ročné zúčtovanie dane

 • Vysielanielanie zamestnancov z krajín EÚe zamestnancov mimo EÚ a do EÚ
  • formy vysielania
  • zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi
  • vysielacia zmluva pre zamestnanca
  • určenie mzdy a príplatkov pri vyslaní
  • stanovenie podmienok vyslania
  • výpočet mzdy
  • cestovné náhrady pri vyslaní

 • Sociálne a zdravotné poistenie
  • vysielanie do krajín EÚ a mimo EÚ
  • určenie rozhodnej legislatívy
  • formuláre A1
  • sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy

 • Daň zo závislej činnosti
  • preddavky na mzdu
  • ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov
  • daňové priznania vyslaných zamestnancov

 • Vysielanie zamestnancov z krajín EÚ
  • oznamovacia povinnosť voči úradom práce
  • doklady preukazujúce legálnosť práce
  • zodpovednosť za „čiernu prácu“

 

Harmonogram školenia
8:30 – 9:00 - prezentácia účastníkov školenia
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 € na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesta konania:
13.10.2021, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
14.10.2021, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina (mapa)
15.10.2021, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)