Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2020

Online seminár

Online seminár s odborníčkou na pracovnoprávne vzťahy je určený pre všetkých, ktorí sa potrebujú oboznámiť s pravidlami vysielania zamestnancov a poskytovaním cestovných náhrad, vrátane zmien platných od júla 2020. V rámci programu si vysvetlíme možnosti medzinárodného zamestnávania či vysielania zamestnancov do zahraničia, a to nielen počas krízového stavu súvisiaceho s koronavírusom. Okrem teoretického prehľadu o tom, čo hovorí legislatíva alebo aké stanovuje cestovné náhrady pre rok 2020 zameriame svoju pozornosť najmä na praktické náležitosti súvisiace: so zostavením vysielacej zmluvy, poskytovaním preddavkov na mzdu a daň, sociálnym a zdravotným poistením, používaním súkromného motorového vozidla, vyúčtovaním a splatnosťou náhrad ...

Forma produktu
Online seminár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Online seminár 23.6.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2020

Online seminár s odborníčkou na pracovnoprávne vzťahy je určený pre všetkých, ktorí sa potrebujú oboznámiť s pravidlami vysielania zamestnancov a poskytovaním cestovných náhrad, vrátane zmien platných od júla 2020. V rámci programu si vysvetlíme možnosti medzinárodného zamestnávania či vysielania zamestnancov do zahraničia, a to nielen počas krízového stavu súvisiaceho s koronavírusom. Okrem teoretického prehľadu o tom, čo hovorí legislatíva alebo aké stanovuje cestovné náhrady pre rok 2020 zameriame svoju pozornosť najmä na praktické náležitosti súvisiace: so zostavením vysielacej zmluvy, poskytovaním preddavkov na mzdu a daň, sociálnym a zdravotným poistením, používaním súkromného motorového vozidla, vyúčtovaním a splatnosťou náhrad alebo s ročným zúčtovaním dane.

Ak máte konkrétne otázky, neváhajte sa ich počas školenia opýtať špičkovej lektorky, ktorá sa s vami rada podelí o cenné skúsenosti nadobudnuté počas svojej 20-ročnej praxe.

 

Upozornenie: Vzhľadom na aktuálne nariadenie Ústredného krízového štábu týkajúceho sa prevencie proti nákaze vírusom SARS-CoV-2 sme boli nútení nahradiť pôvodné termíny živého školenia formou online seminára. Pre všetky online semináre platí, že počas celého ich priebehu máte možnosť prostredníctvom chatu klásť otázky lektorke/lektorovi, na ktoré vám následne odpovedá. Po zrealizovaní seminára navyše dostanete k dispozícií jeho videozáznam.


Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

 • Záznam z online seminára


 • Pracovnoprávny aspekt vysielania

  • formy vysielania
  • zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi
  • vysielacia zmluva pre zamestnanca
  • dodatky pracovných zmlúv pre vyslaných zamestnancov
  • cestovné náhrady pri vyslaní

  Sociálne zabezpečenie

  • vysielanie do krajín EÚ a mimo EÚ
  • určenie rozhodnej legislatívy
  • formuláre A1
  • sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy

  Daň zo závislej činnosti

  • preddavky na mzdu
  • ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov
  • daňové priznania vyslaných zamestnancov 

  Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ

  • pracovnoprávny aspekt
  • povolenie na prácu
  • povolenie na pobyt
  • sociálne poistenie
  • zdravotné poistenie
  • preddavky na  daň
  • ročné zúčtovanie dane 

  Zamestnávanie cudzincov z krajín EÚ

  • pracovnoprávny aspekt
  • sociálne poistenie
  • zdravotné poistenie
  • preddavky na  daň
  • ročné zúčtovanie dane


Harmonogram seminára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška
13:00 - 13:15 - prestávka
13:15 - 14:30 - prednáška spojená s odpoveďami na otázky