Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2022

Na školení s Júliou Pšenkovou sa detailne oboznámite s praktickou stránkou medzinárodného zamestnávania, vysielania aj medzinárodného prenájmu zamestnancov v roku 2022. Vedomosti nadobudnete o formách vysielania, povoleniach, zmluvách a dodatkoch, mzdách, registrácii zamestnancov v Sociálnej a zdravotnej poisťovni, ako aj o ďalších povinnostiach vyplývajúcich zo sociálneho zabezpečenia a dani zo závislej činnosti (preddavky na mzdu, ročné zúčtovanie, daňové priznania).

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Bratislava 21.6.2022 70,00 € 84,00 €
Webinár 21.6.2022 70,00 € 84,00 €

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2022

Na školení s Júliou Pšenkovou sa detailne oboznámite s praktickou stránkou medzinárodného zamestnávania, vysielania aj medzinárodného prenájmu zamestnancov v roku 2022. Vedomosti nadobudnete o formách vysielania, povoleniach, zmluvách a dodatkoch, mzdách, registrácii zamestnancov v Sociálnej a zdravotnej poisťovni, ako aj o ďalších povinnostiach vyplývajúcich zo sociálneho zabezpečenia a dani zo závislej činnosti (preddavky na mzdu, ročné zúčtovanie, daňové priznania).
Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy pre fyzické školenie

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Bonusy pre webinár

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah školenia

Pracovnoprávny aspekt vysielania

 • formy vysielania
 • zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi
 • vysielacia zmluva pre zamestnanca
 • dodatky pracovných zmlúv pre vyslaných zamestnancov
 • cestovné náhrady pri vyslaní

Sociálne zabezpečenie

 • vysielanie do krajín EÚ a mimo EÚ
 • určenie rozhodnej legislatívy
 • formuláre A1
 • sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy

Daň zo závislej činnosti

 • preddavky na mzdu
 • ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov
 • daňové priznania vyslaných zamestnancov 

Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ

 • pracovnoprávny aspekt
 • povolenie na prácu
 • povolenie na pobyt
 • sociálne poistenie
 • zdravotné poistenie
 • preddavky na  daň
 • ročné zúčtovanie dane 

Zamestnávanie cudzincov z krajín EÚ

 • pracovnoprávny aspekt
 • sociálne poistenie
 • zdravotné poistenie
 • preddavky na  daň
 • ročné zúčtovanie dane

Diskusia


Harmonogram školenia:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
 
Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.
 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Dátum a miesto konania
21. 6. 2022, Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)