Mimoriadne opatrenia pre obce v súvislosti s COVID-19 (2020)

Ak ste nestihli živý online prenos webinára, máme pre vás k dispozícii jeho videozáznam spracovaný do formy videoškolenia.

* Uvedený záznam z webinára - nie je súčasťou ročného prístupu.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
87 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL. M.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €

Mimoriadne opatrenia pre obce v súvislosti s COVID-19 (2020)

Ak ste nestihli živý online prenos webinára, máme pre vás k dispozícii jeho videozáznam spracovaný do formy videoškolenia.

* Uvedený záznam z webinára - nie je súčasťou ročného prístupu.

Nájdete v ňom všetky nevyhnutné informácie o mimoriadnych opatreniach pre obce, ktoré od apríla 2020 nariaďuje tzv. obecné zastupiteľstvo „na diaľku“, zavádzajú sa zmeny v EIA a čiernych skládkach, posúvajú lehoty na účtovné závierky a prijímajú taktiež viaceré opatrenia týkajúce sa pôvodných rozpočtových pravidiel územnej samosprávy. Súčasťou videoškolenia je tiež prierez opatreniami v pracovnoprávnej oblasti (novinky v Zákonníku práce a v sociálnom poistení) či fungovaní poštových služieb. Počas webinára odznelo množstvo praktických upozornení, ako aj odporúčaní pre súčasný núdzový stav, ktoré taktiež nájdete v uvedenom videoškolení.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.