Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy

Výpredaj -50%

Cieľom monografickej práce je načrtnúť koncepciu modernej štátnej správy a na základe toho navrhnúť legislatívne zmeny normatívnych právnych aktov.

Ušetríte
50% = 5,88 €
Cena s DPH
11,77 € 5,89 €
Cena bez DPH
10,70 € 5,35 €
Rok vydania
2013
Počet strán
200
Väzba
Tvrdá väzba
Vydanie
Prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Ladislav Hrtánek
+ -

Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy

Cieľom monografickej práce je načrtnúť koncepciu modernej štátnej správy a na základe toho navrhnúť legislatívne zmeny normatívnych právnych aktov.
Prvá kapitola osvetľuje všeobecnú charakteristiku štátnej správy, ako súčasti verejnej správy. Detailne je spracovaná časť, ktorá sa týka rozlišovania štátnej správy vykonávanej štátom, verejnoprávnymi korporáciami a inými subjektmi. Ďalšia kapitola monografickej práce skúma vymedzenie základných pilierov výstavby modernej štátnej správy a zákonodarnej moci. Analýze princípov fungovania modernej štátnej správy je venovaná tretia kapitola. Štvrtá kapitola sa zaoberá zmenami, ktoré by sa mali realizovať v organizačnom zabezpečení výkonu štátnej správy. Záverečná kapitola poukazuje na výsledný model štátnej správy v kontexte jej vývoja.
Optimalizácia fungovania modernej štátnej správy patrí jednoznačne medzi tie subsystémy vedy správneho práva, resp. verejnej správy, ktoré sú už niekoľko rokov predmetom intenzívneho záujmu zástupcov akademickej obce, ale aj subjektov stojacich mimo tejto sféry.
Monografia je aktuálnym spracovaním problematiky, v relatívne ucelenej a celistvej podobe a má podať obraz o fungovaní a smerovaní štátnej správy na území dnešného Slovenska. Je jednou z mála prác, ktorá si dala za cieľ ucelene a komplexne rozobrať nielen súčasný stav štátnej správy, ale i hľadať právne a ekonomické súvislosti vo vývoji, aby tak na základe týchto skúseností bolo možné selektovať optimálny model fungovania štátnej správy, a to na úrovni centrálnej i lokálnej.