Monitorovanie priestorov kamerami podľa nových pravidiel platných od roku 2020

Seminár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. a Mgr. Viliamom Mizákom je koncipovaný tak, aby ste boli včas a v dostatočnom rozsahu informovaní o všetkom, čo potrebujete pri spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom zohľadniť. Seminár bude zahŕňať aj pohľad na kamerové systémy očami kontrolného orgánu, vďaka čomu získate prehľad o svojich právach a povinnostiach, ako aj o právach a povinnostiach kontrolného orgánu v procese kontroly. Chýbať nebude ani prierez najčastejšie zisťovanými pochybeniami prevádzkovateľov, ktorých sa treba vyvarovať.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD., Mgr. Viliam Mizák
Bez DPH S DPH
Bratislava 13.2.2020 100,00 € 120,00 €

Monitorovanie priestorov kamerami podľa nových pravidiel platných od roku 2020

Seminár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. a Mgr. Viliamom Mizákom je koncipovaný tak, aby ste boli včas a v dostatočnom rozsahu informovaní o všetkom, čo potrebujete pri spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom zohľadniť. Seminár bude zahŕňať aj pohľad na kamerové systémy očami kontrolného orgánu, vďaka čomu získate prehľad o svojich právach a povinnostiach, ako aj o právach a povinnostiach kontrolného orgánu v procese kontroly. Chýbať nebude ani prierez najčastejšie zisťovanými pochybeniami prevádzkovateľov, ktorých sa treba vyvarovať.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Na monitorovanie priestorov kamerovými systémami sa vzťahujú nové usmernenia Európskeho výboru na ochranu údajov (EDPB) nazvané „Pokyny k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom videozariadení“. Nové usmernenia sa zameriavajú na spôsob vrstvenia informácií poskytovaných dotknutej osobe pri získavaní jej osobných údajov, určovanie lehoty uchovávania videozáznamov, podmienky zákonného spracúvania, vymedzenie situácií, na ktoré sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov nevzťahuje, a na ďalšie skutočnosti spojené s prevádzkovaním kamerových systémov.

V priebehu seminára sa oboznámite s dôležitými zmenami v požiadavkách kladených na kamerové systémy a ich prevádzkovateľov, ako aj s pravidlami, ktorých sa zmeny nedotknú, napríklad:

  • spôsob a rozsah informácií poskytovaných dotknutej osobe v prvej a druhej vrstve,
  • odporúčané lehoty uchovávania videozáznamov a povinnosti prevádzkovateľa v prípade, ak chce videozáznamy uchovávať dlhšie,
  • čo má obsahovať dokumentácia ku kamerovým systémom,
  • ako má vyzerať test proporcionality, ak sú kamery prevádzkované na základe oprávneného záujmu,
  • ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec,
  • situácie, na ktoré sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov nevzťahuje.

 

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.45 prestávka s koláčikom

10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
13. 2. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)