Mzdy pre začiatočníkov

Na školení s Martionou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie mzdovej agendy – a to od spracovania miezd zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň, spracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia, až po vyplňovanie ďalších povinných výkazov či archiváciu povinných dokumentov.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martina Švaňová
Bez DPH S DPH
Bratislava 29.6.2021 70,00 € 84,00 €
Online 29.6.2021 29.6.2021 70,00 € 84,00 €

Mzdy pre začiatočníkov

Na školení s Martionou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie mzdovej agendy – a to od spracovania miezd zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň, spracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia, až po vyplňovanie ďalších povinných výkazov či archiváciu povinných dokumentov.
Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE v termíne:
 • 29. 06. 2021 prihlásiť sa môžete TU

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videoškolenie k danej problematike

Obsah školenia

Mzdy – úvod

 • Základné mzdové termíny a pojmy (Zákonník práce)
 • Druhy miezd, základné a pohyblivé zložky mzdy
 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Výpočet miezd zamestnancov

 • Výpočet miezd a ich kontrola
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Náhrada mzdy a prekážky v práci (aj v súvislosti s COVID-19)
 • Mzdové zvýhodnenia a ich výpočet
 • Odstupné, odchodné
 • Mzdová evidencia
 • Náležitosti výplatnej pásky

Odvodová a daňová povinnosť

 • Sociálna poisťovňa – odvody, registračné a oznamovacie povinnosti
 • Zdravotné poisťovne – odvody, registračné a oznamovacie povinnosti
 • Daňový úrad – daň zo mzdy, registračné a oznamovacie povinnosti

Výkazníctvo
 • Povinné výkazy, tlačivá a ich vyplnenie

Sociálny fond

Dokumentácia a jej archivácia
 • Mzdová dokumentácia a lehoty archivácie

 

Harmonogram školenia:
8.30 – 9:00 - prezentácia účastníkov školenia
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu  školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 € na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto a dátum konania:
29.6.2021, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)