Náhrada nemajetkovej ujmy pri pracovnom úraze

Vo videoškolení, ktoré je rozdelené do 5 blokov, vás JUDr. Jozef Lukajka, PhD., detailne prevádza problematikou náhrady škody a nemajetkovej ujmy pri pracovnom úraze.

Rok vydania
2021
Forma produktu
Videoškolenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25 € 30 €
+ -

Náhrada nemajetkovej ujmy pri pracovnom úraze

Vo videoškolení, ktoré je rozdelené do 5 blokov, vás JUDr. Jozef Lukajka, PhD., detailne prevádza problematikou náhrady škody a nemajetkovej ujmy pri pracovnom úraze.
V prvej časti sa oboznámime s tým, čo možno považovať za pracovný úraz a čo za chorobu z povolania. V druhom bloku nahliadneme na mieru zavinenia, rozsah zodpovednosti zamestnávateľa aj zamestnanca a najmä na prax a postup zamestnávateľa pri súdnom konaní v prípade, že zamestnanec podá predmetnú žalobu. V treťom bloku si povieme o náhrade škody – ako ju vypočítať, čo všetko spadá do náhrady a ako sa zbaviť takejto zodpovednosti. Štvrtá časť je zameraná na nemajetkovú ujmu, postup pri vymáhaní takejto ujmy a taktiež na ustálenú rozhodovaciu prax pri priznávaní nemajetkovej ujmy. Posledný – piaty blok je venovaný regresnej náhrade škody, ktorú môže vymáhať poisťovňa.

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.