Dane a účtovníctvo - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Čo motivuje spoločnosti uplatňovať odpočet na výskum a vývoj?

7 dôvodov, PREČO uplatňovať superodpočet na výskum a vývoj
O benefitoch tohto praktického webinára sa dočítate už v samotnom názve. Okrem toho, čo motivuje spoločnosti uplatňovať odpočet na výskum a vývoj, sa v rámci programu dozviete napr. aj to, akú výšku úspory získa daňovník využitím odpočtu na výskum a vývoj pre aktuálne zdaňovacie obdobie, aké konkrétne výdavky a dokedy ich možno uplatniť, čo znamená neúspešný projekt výskumu a vývoja a čo je potrebné urobiť v takomto prípade, aké sú základné kritériá pre uplatnenie odpočtu na výskum a vývoj alebo napríklad aj to, ako sa postupuje v prípade, ak daňovník vykázal daňovú stratu alebo nízky základ dane.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ingrid Fischerová

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2023

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na novinky v daňovej či ekonomickej oblasti pripravované od 1. 1. 2023. Spolu s daňovou poradkyňou Ing. Soňou Ugróczy sme pre vás pripravili webinár, na ktorom vás podrobne prevedie daňovými novinkami v oblasti zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a daňového poriadku. Nemusíte nikam chodiť, z pohodlia svojho domova či kancelárie získate spoľahlivý rešerš dôležitých zmien v daňových zákonov. Navyše vaše otázky sú vítané, radi vám uľahčíme pripraviť sa na nové pravidlá v praxi.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16.01.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Oprava základu dane pri nezaplatení pohľadávky v praxi 2022 a pripravované zmeny od 1.1.2023

Zavedenie mechanizmu opravy základu dane, ak sa pohľadávka stane nevymožiteľnou, je novou možnosťou, ako si prinavrátiť DPH, pokiaľ ste ako platiteľ dane (dodávateľ) nedostal zaplatené. Využite úpravu zákona o DPH (platnú od 1. 1. 2021, ako aj zmeny od roku 2023) na vrátenie dane, a to v prípade, ak vám nebola protihodnota za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zaplatená. Aké sú dosahy na odberateľa, ktorý neuhradil pohľadávky a odpočítal si DPH?

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
04.11.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2022

Z pohľadu mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky získate na tomto webinári všetky znalosti potrebné k zostaveniu, schváleniu a zverejneniu účtovnej závierky za rok 2022. Naučíte sa samostatne oceniť jednotlivé vykazované položky, vykázať pohľadávky a záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám, účtovať položky vlastného imania aj inventarizovať majetok. Z dôvodu zabezpečenie úplnosti účtovníctva, nebudú chýbať ani praktické informácie k doúčtovaniu účtovných prípadov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19.01.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Mária Horváthová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ako sa pripraviť na inventarizáciu majetku a záväzkov na konci roka 2022?

Finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, vám na webinári vysvetlí, ako k času zostavenia účtovnej závierky správne vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov. Priblíži vám, ako postupovať pri vlastnej kontrole škodových udalostí, spracovania výstupov, inventarizovania majetku, účtovania o rozdieloch, ako aj výkonu základnej finančnej kontroly. Lektor nebude len „čítať zákon“. Naopak, prednáška i bonusy, ktoré má pre vás lektor pripravené, slúžia ako praktický manuál pre zamestnancov verejnej správy aj mimo nej. Účasťou získate vzorové príklady do praxe, medzi nimi napr. vzory zápisov, súpisov a menovacích dekrétov či vzor príkazu na zostavenie inventarizácie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8.11.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v aplikačnej praxi

S daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na webinári nahliadneme na legislatívny rámec spojený s tuzemským prenosom daňovej povinnosti. Podrobnejšie sa budeme zaoberať dodaním stavieb, pozemkov, kovov, obilnín, stavebných prác a pod. Vysvetlíme si súvisiace riziká, definujeme, kto platí daň – či dodávateľ, alebo príjemca a aký to má vplyv na výkazy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Obchodovanie s tovarom v rámci EÚ pre dodávateľa a odberateľa (správne určenie štátu zdanenia a odvedenia dane)

Webinár sa zaoberá princípmi a zásadami uplatňovanými pri obchodovaní s tovarom v rámci EÚ. Pri uplatňovaní oslobodenia od dane je potrebné, aby platiteľ DPH splnil hmotnoprávne podmienky a formálno-právne podmienky, v opačnom prípade mu správca dane oslobodenie od DPH neuzná. Pri trojstranných a reťazových obchodoch je potrebné správne identifikovať miesto dodania tovaru, miesto nadobudnutia tovaru a určenie dodávky, ktorej je priradená preprava tovaru. Ako uvedené princípy správne aplikovať v praxi, vám priblíži na webinári daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10. 11. 2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zdaňovanie služieb poskytovaných v rámci EÚ (povinnosti, riziká registrácie, výkazy)

Poskytujete služby v rámci Európskej únie a ste na strane dodávateľa alebo odberateľa? Na tomto webinári vám Ing. Vladimír Ozimý priblíži všetky vaše povinnosti, riziká registrácie a postupy, ako vyplniť súvisiace výkazy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Uplatňovanie pravidiel DPH pri predaji a prenájme nehnuteľností v príkladoch

Aké registračné povinnosti vám ako daňovníkovi vznikajú pri prenájme a predaji nehnuteľností, vám na viacerých príkladoch priblíži daňová poradkyňa Ing. Soňa Ugróczy. Počas 2 hodín spoznáte súvisiace postupy uplatňovania DPH, možnosti odpočítania dane, výhody či nevýhody dlhodobého a krátkodobého prenájmu, ako aj spôsob zadefinovania predaja pozemku ako plnenie, ktoré je predmetom DPH. Preto ak podnikáte so stavbami s pozemkom, bytovými priestormi, garážami, apartmánovými domami a podobne, určite si nenechajte si ujsť uvedený webinár. Dozviete sa na ňom všetko dôležité, čo pri tomto type podnikania musíte z pohľadu daní vedieť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11.10.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Škola účtovníctva pre mestá a obce – účtovanie zásob

Aj v lete vás vítame v Škole účtovníctva pre mestá a obce. Tentokrát si počas 2 hodín osvojíte znalosti o účtovaní a vykazovaní zásob. Naučíte sa, ako účtovať materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby, drobný majetok, opravné položky k zásobám a ako triedu 1 vykazovanú v účtovníctve správne inventarizovať. Tiež sa dozviete o najčastejšie sa vyskytujúcich chybách v účtovných jednotkách v ich dennej praxi a ako im predchádzať.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26.7.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing.Mgr. Vadinová Hedviga

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022

V nadväznosti na legislatívne zmeny v odpisoch platné pre rok 2022 pre vás pripravujeme s Ing. Balážom školenie, vďaka ktorému budete mať plnú kontrolu nad správnym účtovaním dlhodobého majetku a uplatňovaním daňových výdavkov vo vašej spoločnosti.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Bratislava
Dátum konania:
15.12.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 a zmeny v účtovníctve pre rok 2023

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť daňové priznanie a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2022. Na školení s Ing. Ondrejom Balážom si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy či výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, získate aj vzorové poznámky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Bratislava
Dátum konania:
13.12.2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Cash flow – prehľad peňažných tokov 2022

Zdá sa vám riadenie cash flow zložité? Nič sa nedeje, logiku dozaista pochopíte na množstve praktických príkladov, ktoré vám pomôžu pochopiť skutočné výhody a význam cash flow pre vašu prax. Na školení s Ing. Ondrejom Balážom sa naučíte efektívne monitorovať všetky peňažné toky, ktoré do vášho podniku prichádzajú alebo odchádzajú. V úvode si osviežime pojmy príjem, výnos, výdavok, náklad; ozrejmíme si úpravu prehľadu peňažných tokov v podvojnom účtovníctve podnikateľov SR a zhrnieme si, aké metódy zostavovania peňažných tokov poznáme a kedy sa používajú.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Bratislava
Dátum konania:
15. 11. 2022
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant