Ochrana osobných údajov v marketingovej komunikácii

Novinka

Ako by mal vyzerať súhlas so spracovaním osobných údajov a ako legálne získavať nové súhlasy podľa nariadenia GDPR? Ako ovplyvní markéterov nová legislatíva a čo všetko musia splniť, aby sa ...

Rok vydania
4/2018
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
63 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Ochrana osobných údajov v marketingovej komunikácii

Ako by mal vyzerať súhlas so spracovaním osobných údajov a ako legálne získavať nové súhlasy podľa nariadenia GDPR? Ako ovplyvní markéterov nová legislatíva a čo všetko musia splniť, aby sa vyhli neželaným sankciám po 25. 5. 2018 sa dozviete vo videoškolení s JUDr. Marcelou Macovou, PhD.

Obsah:

 • Porovnanie prameňov práva
 • Predmet nariadenia       
 • Osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
 • Osobitná kategória osobných údajov     
 • Rodné číslo podľa nariadenia
 • Výnimky zo zákazu
 • Prevádzkovateľ, spoloční prevádzkovatelia
 • Sprostredkovateľ podľa nariadenia,
 • Vymedzenie nových pojmov podľa nariadenia
 • Sprostredkovateľská zmluva      
 • Nové pojmy podľa nariadenia    
 • Cezhraničný tok osobných údajov podľa nariadenia        
 • Informačný systém § 4 ods. 3 písm. B)   
 • Zákonnosť spracúvania podľa nariadenia čl. 6Práva dotknutej osoby  
 • Právny základ podľa nového zákona a GDPR
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Informovanie dotknutých osôb podľa čl. 13 ods. 1 - 4 nariadenia,
 • Práva dotknutej osoby
 • Dokumentácia
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Oprávnená osoba – definícia podľa zákona č.122/2013 Z. z.
 • Poučenie oprávnenej osoby podľa nariadenia
 • Určenie zodpovednej osoby podľa nariadenia účinného od 25. 5. 2018
 • Postavenie a úlohy zodpovednej osoby
 • Bezpečnostné opatrenia podľa nariadenia   
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
 • PrehľadSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.