Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Webinár 11.8.2020 65,00 € 78,00 €
+ -

Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie.
Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť:
 • akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať
 • dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie
 • ako je to s úľavami pri odvodoch
 • dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania za rok 2019
 • na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu
 • ako ďalej s dohodami a to najmä študentami v čase letných prázdnin
 • ako je to s čerpaním dovoleniek
 • aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu zamestnancov
 • čo obsahuje "podnikateľské kilečko"
 • aké zmeny vo vysielaní zamestnancov sú od 30.7.2020
 • ak máte ďalšie otázky týkajúce sa mzdového účtovníctva ...

 • ... tak práve pre vás sme pripravili praktický webinár.

 • Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


  Ako bonus získa každý účastník:

  • Záznam z webinára počas 30 dní
  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

  Rekapitulácia legislatívnych zmien prijatých v období pandémie            
  • stručná rekapitulácia zmien týkajúcich sa práce mzdovej učtárne
  • posun lehôt na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
  • odpustenie resp. odklad splatnosti niektorých odvodov
  • zmeny v Zákonníku práce

   Aktuálny stav projektu "Prvá pomoc"
  • opatrenia, ktoré môžu naďalej využiť zamestnávatelia
  • čerpanie príspevkov za mesiace máj, jún, júl, august...
  • kedy je nárok, výška príspevkov, podávanie žiadostí a výkazov
  • aké zmeny v projekte možno očakávať v ďalšom období

  Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ
  • rekapitulácia pravidiel platných do 29.7.2020
  • zmeny vo vysielaní od 30.7.2020, nová smernica

  Balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia
  • tzv. podnikateľské kilečko
  • vyše 100 zmien zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia
  • komentár k zmenám týkajúcich sa práce vo mzdovej učtárni

  Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky
  • čerpanie dovoleniek
  • dohody (študenti)
  • výpovede, výpovedná doba, odstupné

  Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov


  Harmonogram:
  9:00 - 15:00 - (resp. do zodpovedania otázok), v tom 30 min obedná prestávka + 2 kratšie prestávky.