Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie

Online seminár

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie. Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť, akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať, na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu, dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie, ako je to s úľavami pri odvodoch, dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania a splniť si ďalšie daňové povinnosti za rok 2019.

Forma produktu
Online seminár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Online seminár 16.6.2020 65,00 € 78,00 €
+ -

Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie. Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť, akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať, na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu, dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie, ako je to s úľavami pri odvodoch, dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania a splniť si ďalšie daňové povinnosti za rok 2019.
Ako ďalej s dohodami a to najmä študentami, ako je to s čerpaním dovoleniek, ako čo najlepšie optimalizovať organizáciu pracovného času, aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu zamestnancov, prípadne máte ďalšie otázky týkajúce sa mzdového účtovníctva, pripravili sme pre vás praktické online školenie.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • Záznam z online seminára

Obsah seminára:
 • Rekapitulácia legislatívnych zmien  
  • posun lehôt na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
  • odpustenie a odklad splatnosti niektorých odvodov
  • zmeny v Zákonníku práce
  • zmeny v zákone o službách zamestnanosti
 • Aktuálny stav projektu "Prvá pomoc"
  • opatrenia, ktoré môžu naďalej využiť zamestnávatelia
  • aké zmeny v projekte možno očakávať v letných mesiacoch
 • Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky
  • práca z domu
  • možnosti organizácie pracovného času
  • pravidelný a nepravidelný pracovný čas
  • konto pracovného času
  • čerpanie náhradného voľna
  • čerpanie dovoleniek
  • dohody (študenti)
  • dočasné pridelenie inému zamestnávateľovi
  • výpovede, výpovedná doba, odstupné
  • očakávané zmeny
 • Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

Harmonogram seminára:
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:15 prestávka
13:15 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky