Verejné obstarávanie pre začiatočníkov dodávateľov

Na Slovensku sa každý deň vyhlásia stovky verejných obstarávaní a firemných tendrov. Ako sa však včas dozvedieť o vyhlásených zákazkách a ako zvýšiť svoje šance na úspech v jednotlivých súťažiach? Ak ste dodávateľom tovarov, služieb či stavebných prác, pripravujeme pre vás už v druhej polovici júla online seminár, počas ktorého vám pomôžeme zorientovať sa v celom procese verejného obstarávania – a to od vyhľadávania verejných zákaziek vyhlásených v SR cez online otváranie ponúk, vyhotovenie súťažných podkladov až po povinnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy.

Forma produktu
Online seminár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Silvia Jančová
Bez DPH S DPH
Online seminár 24. 7. 2020 60,00 € 72,00 €
+ -

Verejné obstarávanie pre začiatočníkov dodávateľov

Na Slovensku sa každý deň vyhlásia stovky verejných obstarávaní a firemných tendrov. Ako sa však včas dozvedieť o vyhlásených zákazkách a ako zvýšiť svoje šance na úspech v jednotlivých súťažiach? Ak ste dodávateľom tovarov, služieb či stavebných prác, pripravujeme pre vás už v druhej polovici júla online seminár, počas ktorého vám pomôžeme zorientovať sa v celom procese verejného obstarávania – a to od vyhľadávania verejných zákaziek vyhlásených v SR cez online otváranie ponúk, vyhotovenie súťažných podkladov až po povinnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy.
V rámci obsahu nebude chýbať ani množstvo praktických informácií, napríklad, ako vám vie pomôcť zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov, na čo si dať pozor pri súťažných podkladoch, aké sú požiadavky na predmet zákazky, ktoré systémy na el. komunikáciu sú v SR najpoužívanejšie a mnoho ďalších.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • Záznam z online seminára počas 30 dní

Témy školenia:
 • Spôsoby vyhľadávania verejných zákaziek vyhlásených v SR
 • Zákazky s nízkou hodnotou spolufinancované z fondov a kde ich nájsť
 • Súťažné podklady – na čo si dávať pozor
 • Najčastejšie používané systémy na el. komunikáciu v SR
 • Elektronické predkladanie ponúk
 • Spôsob preukazovania podmienok účasti: zápis v zozname hospodárskych subjektov, evidencia referencií, Jednotný európsky dokument a čestné vyhlásenie
 • Požiadavky na predmet zákazky, zábezpeka ponúk
 • Online otváranie ponúk
 • Podanie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov – lehoty
 • Správne podanie žiadosti o nápravu – forma, obsah, lehoty, forma vybavenia
 • Lehota na predkladanie ponúk, primeranosť, (ne)predlžovanie lehôt pri podstatných a nepodstatných zmenách zákazky
 • Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky
 • Ako podať námietky: lehoty, formálne náležitosti, kaucia
 • Povinnosti pri uzatváraní zmlúv – register partnerov verejného sektora, poskytnutie súčinnosti (predkontraktačné povinnosti)
 • Dodatky k zmluvám

Harmonogram seminára:
09:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 14:30 - prednáška spojená s diskusiou