Zvládnime krízu vo firme efektívne a s prehľadom (krok za krokom k obnoveniu zdravia a rentability)

Odporúčame Online seminár

Mnohé spoločnosti na celom svete sú v týchto dňoch vplyvom koronavírusu nútené zamerať svoje úsilie na efektívnosť výroby a hľadať vnútrofiremné rezervy, ktoré by im pomohli prečkať túto náročnú situáciu. Pre majiteľov, finančných analytikov, ako aj nefinančných manažérov sme preto pripravili kľúčové kroky, ktoré zamedzia riziko negatívneho dopadu krízy na svoje podnikanie a pomôžu im nastaviť chod firmy tak, aby čo najrýchlejšie obnovili svoj rast.

Forma produktu
Online seminár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Dr. Milan Veščičík
Bez DPH S DPH
Online seminár 19. 5. 2020 80,00 € 96,00 €

Zvládnime krízu vo firme efektívne a s prehľadom (krok za krokom k obnoveniu zdravia a rentability)

Mnohé spoločnosti na celom svete sú v týchto dňoch vplyvom koronavírusu nútené zamerať svoje úsilie na efektívnosť výroby a hľadať vnútrofiremné rezervy, ktoré by im pomohli prečkať túto náročnú situáciu. Pre majiteľov, finančných analytikov, ako aj nefinančných manažérov sme preto pripravili kľúčové kroky, ktoré zamedzia riziko negatívneho dopadu krízy na svoje podnikanie a pomôžu im nastaviť chod firmy tak, aby čo najrýchlejšie obnovili svoj rast.
Cieľom online seminára je, aby účastníci po jeho absolvovaní poznali základné finančné pojmy, princípy efektívneho riadenia firmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné, ako aj ekonomické informácie v praxi.

Ako bonus získa každý účastník:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
  • Záznam z online seminára
  • Videoškolenie:Manažérska výsledovka - ako a kde tvoríme hodnotu v našej firme?


Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Podrobnosti online seminára nájdete TU!


  • Vlečie nás kríza nesprávnym smerom? Ako byť proaktívny!
  • Čo robíme zle? Na ktoré hlavné pravidlá riadenia nesmieme zabudnúť, ak chceme zvládnuť krízu?
  • Ktoré možnosti analýzy stavu firmy a perspektív môžeme využiť?
  • Aký je správny postup riešenia podľa typu krízy, v ktorej sa nachádzame?
  • Kedy je hotovosť dôležitejšia ako zisk? Kedy má naopak prioritu rast hodnoty firmy?
  • Čo z finančnej analýzy využijeme pri krízovom riadení?
  • Po globálnej kríze bude všetko inak. Na čom postavíme novú stratégiu?


HARMONOGRAM:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška
13:00 - 13:15 - prestávka
13:15 - 14:30 - prednáška spojená s odpoveďami na otázky