Postavenie a činnosti pozemkových spoločenstiev (urbárov)

S JUDr. Marekom Maslákom, PhD., vám prinášame legislatívny aj praktický pohľad na úlohy a činnosti pozemkových spoločenstiev (urbárov).

Rok vydania
2021
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
66 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Marek Maslák, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25 € 30 €
+ -

Postavenie a činnosti pozemkových spoločenstiev (urbárov)

S JUDr. Marekom Maslákom, PhD., vám prinášame legislatívny aj praktický pohľad na úlohy a činnosti pozemkových spoločenstiev (urbárov).
V úvode videoškolenia sa dozviete sa, aký je rozdiel medzi spoločnou nehnuteľnosťou a spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami a taktiež, aké sú v súčasnosti možnosti využitia iných právnych foriem ako pozemkových spoločenstiev. Oboznámiť sa môžete aj s tým, ako sa uskutoční oddelenie časti od spoločnej nehnuteľnosti, kde a ako zistím, či ide o spoločnú nehnuteľnosť, ako prebieha zriadenie vecného bremena k časti spoločnej nehnuteľnosti, zrušenie spoločenstva, prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nájom spoločnej nehnuteľnosti, resp. spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. V závere sa oboznámite s tým, ako na Slovensku funguje valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, a to od jeho zvolania cez priebeh až po platnosť samotných rozhodnutí.

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.