Povinnosti firiem v odpadovom hospodárstve – aktuálne v roku 2021

Ing. Tomáš Schbajuk vám v tomto videoškolení zosumarizuje najdôležitejšie povinnosti firiem vyplývajúce z novelizovaného zákona o odpadoch a súvisiacich vyhlášok.

Forma produktu
Videoškolenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Tomáš Schabjuk
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25,00 € 30,00 €
+ -

Povinnosti firiem v odpadovom hospodárstve – aktuálne v roku 2021

Ing. Tomáš Schbajuk vám v tomto videoškolení zosumarizuje najdôležitejšie povinnosti firiem vyplývajúce z novelizovaného zákona o odpadoch a súvisiacich vyhlášok.
Obchodné spoločnosti sa oboznámia s tým, ako čo najefektívnejšie a pri dodržaní všetkých zákonných pravidiel nakladať s firemným odpadom – ako ho zhromažďovať – kde ho ohlásiť – a komu ho odovzdať.

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.