Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci

Ak si potrebujete prejsť s odborníkom aktuálne možnosti a pravidlá týkajúce mzdových príplatkov, dovoleniek, materskej či prekážok počas tejto mimoriadnej situácie, pripravili sme pre vás online seminár s RNDr. Jankou Motyčkovou. S ohľadom na zmeny v Zákonníku práce účinné od 4. 4. 2020 vám ponúkame pomoc od lektorky, ktorej môžete počas celého online seminára klásť otázky a hľadať tak optimálne riešenia súvisiace s pracovnoprávnymi problémami vo vašej firme.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Košice 18.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci

Ak si potrebujete prejsť s odborníkom aktuálne možnosti a pravidlá týkajúce mzdových príplatkov, dovoleniek, materskej či prekážok počas tejto mimoriadnej situácie, pripravili sme pre vás online seminár s RNDr. Jankou Motyčkovou. S ohľadom na zmeny v Zákonníku práce účinné od 4. 4. 2020 vám ponúkame pomoc od lektorky, ktorej môžete počas celého online seminára klásť otázky a hľadať tak optimálne riešenia súvisiace s pracovnoprávnymi problémami vo vašej firme.

Obsah školenia

Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020
●    Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času vrátane pravidiel počas krízovej situácie  – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
●    Konto pracovného času, pružný pracovný čas
●    Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
●    Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
●    Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
●    Práca nadčas, - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
●    Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
●    Evidencia pracovného času a nadčasu

Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
●    Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
●    Za prácu v noci
●    Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
●    Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku verzus náhradné voľno

Prekážky v práci
●    Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
●    Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
●    OČR a ošetrovné od 27.3.2020 počas mimoriadnej situácie, preukazovanie
●    Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

Dovolenka
●    Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
●    Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
●    Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
●    Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
●    Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
●    Prečerpaná dovolenka

Pohotovosť
●    Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
●    Výkon práce počas pohotovosti, mzda

Harmonogram školenia:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
18. 11. 2020, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)