Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci 2022 (príklady z praxe)

RNDr. Janka Motyčková vám na tomto školení priblíži, aké pravidlá stanovuje Zákonník práce pre pracovný čas, nadčasy, príplatky a dovolenky v roku 2022. Dozviete sa, ako správne nastaviť pracovný čas, jeho evidenciu alebo tiež home office, prestávky, nadčasy aj pracovnú pohotovosť. Z pohľadu podnikateľskej aj verejnej sféry vás webinár zorientuje taktiež v mzdových príplatkoch a rovnako tak v aktuálnych pravidlách pre dovolenky, starostlivosť o dieťa, OČR, PN, materskú či rodičovskú dovolenku.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 3.6.2022 70,00 € 84,00 €

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci 2022 (príklady z praxe)

RNDr. Janka Motyčková vám na tomto školení priblíži, aké pravidlá stanovuje Zákonník práce pre pracovný čas, nadčasy, príplatky a dovolenky v roku 2022. Dozviete sa, ako správne nastaviť pracovný čas, jeho evidenciu alebo tiež home office, prestávky, nadčasy aj pracovnú pohotovosť. Z pohľadu podnikateľskej aj verejnej sféry vás webinár zorientuje taktiež v mzdových príplatkoch a rovnako tak v aktuálnych pravidlách pre dovolenky, starostlivosť o dieťa, OČR, PN, materskú či rodičovskú dovolenku.
Ďalšou z tém, v ktorej vám lektorka poradí, sú prekážky v práci. Povieme si, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, v ktorých prípadoch má zamestnanec nárok na neplatené voľno a kedy na náhradu mzdy.
Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy pre fyzické školenie

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Bonusy pre webinár

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah školenia/webinára

Pracovný čas
 • Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času vrátane pravidiel počas mimoriadnej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
 • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
 • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
 • Informácia o pracovných podmienkach – pripravované od 1. 8. 2022
 • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
 • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
 • Práca nadčas – kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
 • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce 
 • Evidencia pracovného času a nadčasu
 • Pracovný čas pri domáckej práci a home office

Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
 • Za prácu v sobotu, v nedeľu – v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
 • Za prácu v noci
 • Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
 • Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku verzus náhradné voľno
 • Príplatky pri domáckej práci od 1. 3. 2021

Prekážky v práci
 • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
 • Prekážka na strane zamestnávateľa
 • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

Dovolenka
 • Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba
 • Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
 • Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
 • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • Prečerpaná dovolenka

Diskusia Harmonogram školenia/webinára:
8:30 – 9:00 - prezentácia účastníkov školenia
9:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou
Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.