Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci

Novinka

Medzi častokrát diskutované témy pracovného práva patrí nastavenie pracovného času, čerpanie dovolenky, prípadne materskej dovolenky, preplácanie nadčasov alebo poskytovanie iných mzdových zvýhodnení. Nahliadnite na uvedenú problematiku a nájdite optimálne riešenia pre vlastnú prax spolu so špičkovou lektorkou, ktorá nezabudne venovať pozornosť tiež zmenám v zákone platným pre rok 2020 či ďalším horúcim témam v oblasti pracovného práva na Slovensku.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Bratislava 26.5.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Žilina 27.5.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Košice 28.5.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci

Medzi častokrát diskutované témy pracovného práva patrí nastavenie pracovného času, čerpanie dovolenky, prípadne materskej dovolenky, preplácanie nadčasov alebo poskytovanie iných mzdových zvýhodnení. Nahliadnite na uvedenú problematiku a nájdite optimálne riešenia pre vlastnú prax spolu so špičkovou lektorkou, ktorá nezabudne venovať pozornosť tiež zmenám v zákone platným pre rok 2020 či ďalším horúcim témam v oblasti pracovného práva na Slovensku.
 • Pracovný čas
  • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
  • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
  • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
  • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
  • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
  • Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
  • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
  • Evidencia pracovného času a nadčasu
 • Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
  • Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
  • Za prácu v noci
  • Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
  • Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno
 • Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
  • Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty, mzdové nároky
  • Povinné voľno po pracovnej ceste
 • Prekážky v práci
  • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
  • OČR z hľadiska Zákonníka práce vs. dávka ošetrovné
  • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
  • Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
 • Dovolenka
  • Základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
  • Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
  • Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
  • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
  • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
  • Prečerpaná dovolenka
 • Pohotovosť
  • Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
  • Výkon práce počas pohotovosti, mzda

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok je 84 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 26.5.2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 27.5.2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 28.5.2020, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)