Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci

Online seminár

Ak si potrebujete s odborníkom podrobne prejsť aktuálne možnosti a pravidlá týkajúce sa mzdových príplatkov, dovoleniek, materskej či prekážok, pripravili sme pre vás online seminár s RNDr. Jankou Motyčkovou. S ohľadom na zmeny v Zákonníku práce účinné od 4. 4. 2020 a tiež zmeny v ošetrovnom a nemocenskom od 27. 3. 2020 vám ponúkame pomoc od lektorky, ktorej môžete počas celého online seminára klásť otázky a hľadať tak optimálne riešenia súvisiace napríklad: s výkonom práce počas pohotovosti, s prekážkami na pracovisku (s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy), s OČR alebo s rozvrhnutím pracovného času a so mzdovými zvýhodneniami počas krízovej situácie. V rámci programu si budete môcť ozrejmiť pravidlá platné rovnako pre súčasný núdzový stav, ...

Forma produktu
Online seminár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Online seminár 29.5.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci

Ak si potrebujete s odborníkom podrobne prejsť aktuálne možnosti a pravidlá týkajúce sa mzdových príplatkov, dovoleniek, materskej či prekážok, pripravili sme pre vás online seminár s RNDr. Jankou Motyčkovou. S ohľadom na zmeny v Zákonníku práce účinné od 4. 4. 2020 a tiež zmeny v ošetrovnom a nemocenskom od 27. 3. 2020 vám ponúkame pomoc od lektorky, ktorej môžete počas celého online seminára klásť otázky a hľadať tak optimálne riešenia súvisiace napríklad: s výkonom práce počas pohotovosti, s prekážkami na pracovisku (s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy), s OČR alebo s rozvrhnutím pracovného času a so mzdovými zvýhodneniami počas krízovej situácie. V rámci programu si budete môcť ozrejmiť pravidlá platné rovnako pre súčasný núdzový stav, ako aj pre bežný režim.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • Videozáznam z online seminára
 • Videoškolenie: Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020

 • Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času vrátane pravidiel počas krízovej situácie  – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
 • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
 • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
 • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
 • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
 • Práca nadčas, - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
 • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
 • Evidencia pracovného času a nadčasu

Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady

 • Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
 • Za prácu v noci
 • Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
 • Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku verzus náhradné voľno

Prekážky v práci

 • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
 • Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
 • OČR a ošetrovné od 27.3.2020 počas mimoriadnej situácie, preukazovanie
 • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

Dovolenka

 • Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
 • Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
 • Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
 • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • Prečerpaná dovolenka

Pohotovosť

 • Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
 • Výkon práce počas pohotovosti, mzda


Harmonogram seminár:
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:15 prestávka
13:15 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky