Praktické daňové kontroly

Čo je cieľom kontrolórov a ako sa na daňovú kontrolu pripraviť? Školenie určené rovnako pre subjekty vykonávajúce daňovú kontrolu, ako aj pre subjekty, na ktoré sa daňová kontrola vzťahuje má za cieľ vás pomocou praktických príkladov z reálnej praxe pripraviť na to, aby ste bez väčších problém zvládli možnú daňovú kontrolu. Okrem všeobecných informácií, ktorým dňom sa začína ohlásená daňová kontrola, aké sú práva a povinnosti daňového subjektu alebo aké sú kontrolované doklady pri daňovej kontrole sa bližšie lektor zameria aj na špecifickejšie situácie z praxe, ako napríklad: pokus správcu dane finančne a hospodársky rozhodovať za daňovníka, neuznanie tvorby daňovej opravnej položky k pohľadávkam, vedenie skladovej evidencie, keď ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Milan Kúdela
Bez DPH S DPH
Bratislava 27.5.2019 70,00 € 84,00 €

Praktické daňové kontroly

Čo je cieľom kontrolórov a ako sa na daňovú kontrolu pripraviť? Školenie určené rovnako pre subjekty vykonávajúce daňovú kontrolu, ako aj pre subjekty, na ktoré sa daňová kontrola vzťahuje má za cieľ vás pomocou praktických príkladov z reálnej praxe pripraviť na to, aby ste bez väčších problém zvládli možnú daňovú kontrolu. Okrem všeobecných informácií, ktorým dňom sa začína ohlásená daňová kontrola, aké sú práva a povinnosti daňového subjektu alebo aké sú kontrolované doklady pri daňovej kontrole sa bližšie lektor zameria aj na špecifickejšie situácie z praxe, ako napríklad: pokus správcu dane finančne a hospodársky rozhodovať za daňovníka, neuznanie tvorby daňovej opravnej položky k pohľadávkam, vedenie skladovej evidencie, keď neexistuje sklad alebo ručenie za DPH pri vlastníckom prepojení viacerých spoločností.
 • Spochybnenie dodania tovaru a nárok na odpočítanie DPH;
 • Pokus správcu dane finančne a hospodársky rozhodovať za daňovníka;
 • Doklady v cudzom jazyku a ich použiteľnosť pre účely daňovej kontroly;
 • Neuznanie tvorby daňovej opravnej položky k pohľadávkam;
 • Neuznanie opravnej faktúry z dôvodu neúplných zákonných náležitostí dokladu;
 • Zneužitie princípu rovnakej marže pri predaji tovaru;
 • Rekonštrukcia účovníctva a obnova konania;
 • Vedenie skladovej evidencie, keď neexistuje sklad;
 • Spochybnenie nákladov na obchodné zastúpenie;
 • Ručenie za DPH pri vlastníckom prepojení viacerých spoločností;
 • Administratívne nenaplnenie podmienok prechodu vlastníctva pri finančnom leasingu na nájomcu daň z príjmov.

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 27.5.2019, Bratislava - ZRUŠENÉ - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)