2 - dňové školenie: Princípy GDPR a aplikačná prax v oblasti spracúvania osobných údajov

Zvládnite „ľavou zadnou“ problematiku GDPR vo vašej spoločnosti. Lektormi školenia sú JUDr. Marcela Macová, PhD., a Mgr. Viliam Mizák, ktorý je zamestnancom Úradu na ochranu osobných údajov SR. Priamo z úst dozorného orgánu si tak vypočujete, ako správne nastaviť procesy súvisiace s ochranou osobných údajov a zároveň, na čo nezabudnúť.
Ide o 2-dňové školenie, a preto sa môžete spoľahnúť, že priestor bude vyhradený aj na prezentáciu vašich problémov a hľadanie ich riešení. Účasťou na školení získate detailný pohľad na aktuálne znenia zákona, bezpečnostné opatrenia a dokumenty, ktoré musíte mať vo firme zabezpečené.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD., Mgr. Viliam Mizák
Bez DPH S DPH
Bratislava 21.-22.10.2021 180,00 € 216,00 €
Online 21.-22.10.2021 21.-22.10.2021 180,00 € 216,00 €

2 - dňové školenie: Princípy GDPR a aplikačná prax v oblasti spracúvania osobných údajov

Zvládnite „ľavou zadnou“ problematiku GDPR vo vašej spoločnosti. Lektormi školenia sú JUDr. Marcela Macová, PhD., a Mgr. Viliam Mizák, ktorý je zamestnancom Úradu na ochranu osobných údajov SR. Priamo z úst dozorného orgánu si tak vypočujete, ako správne nastaviť procesy súvisiace s ochranou osobných údajov a zároveň, na čo nezabudnúť.
Ide o 2-dňové školenie, a preto sa môžete spoľahnúť, že priestor bude vyhradený aj na prezentáciu vašich problémov a hľadanie ich riešení. Účasťou na školení získate detailný pohľad na aktuálne znenia zákona, bezpečnostné opatrenia a dokumenty, ktoré musíte mať vo firme zabezpečené.
Po jeho absolvovaní budete navyše vedieť efektívne postupovať v prípade ohlásenej kontroly.

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike

Obsah školenia

1. deň (21. 10. 2021, dopoludnia): Mgr. Viliam Mizák 

 • Budujeme kamerový systém
  • V časti nazvanej „Budujeme kamerový systém“ spoločne absolvujeme proces prípravy kamerového systému so zameraním na zákonnosť následného spracúvania osobných údajov. Jednotlivé fázy prípravy kamerového systému prepojíme s kľúčovými požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pričom vezmeme do úvahy aj rôznorodosť prevádzkovateľa (fyzická osoba, iná než fyzická osoba, spoločný prevádzkovateľ), právne základy aplikovateľné v rámci bežných účelov spracúvania, práva a povinnosti na strane prevádzkovateľa či dotknutej osoby a podobne. Správna chronológia a logika postupu kohokoľvek, kto má reálny dôvod monitorovať ľudí kamerovým systémom, bude demonštrovaná aj názornými príkladmi.

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, usmernenia EDPB 3/2019)

1. deň (21. 10. 2021, popoludní): JUDr. Marcela Macová, PhD. 

 • Aktuálne zmeny týkajúce sa nového zákona o elektronických komunikáciách

  • od 1.2.2022 by mal byť účinný nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý prináša zmeny  týkajúce sa aj spracúvania osobných údajov, a to najmä v oblasti B2B marketingu, cookies a podobne,

  • prejdeme si postup, ako správne nastaviť cookies na webovej stránke,

  • povieme si najnovšie novinky podľa nového zákona o elektronických komunikáciách z pohľadu GDPR,

  • na záver tohto bloku si vysvetlíme sociálne siete.

2. deň (22. 10. 2021, dopoludnia): Mgr. Viliam Mizák 

 • Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov v kontexte zásad ich spracúvania
  • So spracúvaním osobných údajov je neodmysliteľne spojená zodpovednosť za ich bezpečnosť, teda zodpovednosť za to, že v súvislosti so spracúvaním nedôjde k bezdôvodnej ujme na právach, právom chránených záujmoch a slobodách fyzických osôb, ktorých údaje sú predmetom spracúvania. V rámci úvodu do problematiky sa budeme zaoberať zodpovednosťou prevádzkovateľa vyplývajúcou z článku 25 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, teda špecificky navrhnutou a štandardnou ochranou údajov v kontexte zásad spracúvania osobných údajov. Uplatňovanie zásad spracúvania bude demonštrované aj názornými príkladmi.

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, usmernenia EDPB 4/2019)

2. deň (22. 10. 2021, popoludní): JUDr. Marcela Macová, PhD. 

 • Prvá časť: GDPR verzus opatrenia proti COVID-19. Aké osobné údaje a za akých podmienok je ich možné spracúvať v prípade boja proti ochoreniu COVID-19? Možnosti vo vzťahu k zamestnancom, návštevám, zákazníkom.

 • Druhá časť: Najčastejšie porušenia a sankcie za ne uložené v rámci SR a aj EÚ. Harmonogram školenia

1. deň ( 21. 10. 2021)

08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 11:00   Prednáška

11:00 – 12:00   Obed

12:00 – 14:00 Prednáška

14:00 – 15:00 Prednáška spojená s diskusiou

 

2. deň ( 22. 10. 2021)

08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 11:00   Prednáška

11:00 – 12:00   Obed

12:00 – 14:00 Prednáška

14:00 – 15:00 Prednáška spojená s diskusiou

 
Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
 
Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.
 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesta konania:
21- 22. 10. 2021, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)