Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (časť 1)

Vypočujte si príklady z dlhoročnej praxe daňového poradcu Ing. Milana Kúdelu, ktorý pre vás zostavil výber najproblematickejších daňových kontrol z oblasti DPH, DzP, medzinárodného práva a transferového oceňovania, a to v sérii hneď 3 výnimočných videoškolení. Na základe skutočných kontrol sa dozviete, prečo kontrola vznikla, ako prebiehala, aké boli možnosti obrany alebo ako kontrola skončila a aké boli jej následky.

Rok vydania
2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
56 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Milan Kúdela
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (časť 1)

Vypočujte si príklady z dlhoročnej praxe daňového poradcu Ing. Milana Kúdelu, ktorý pre vás zostavil výber najproblematickejších daňových kontrol z oblasti DPH, DzP, medzinárodného práva a transferového oceňovania, a to v sérii hneď 3 výnimočných videoškolení. Na základe skutočných kontrol sa dozviete, prečo kontrola vznikla, ako prebiehala, aké boli možnosti obrany alebo ako kontrola skončila a aké boli jej následky.

Úvodné videoškolenie obsahuje okrem konkrétnych reálnych prípadov aj stručný úvod do judikatúry, počas ktorého získate prehľad o vašich právach a, naopak, právach daňového kontrolóra alebo uplatňovania precedensov v rámci daňového konania. Po tom, ako vám lektor objasní všetky nevyhnutné informácie, prejde postupne ku konkrétnym príkladom z praxe, vďaka ktorým sa naučíte vyvarovať nesprávnych postupov alebo nečakaných situácií a navyše budete plne pripravený na otázky a doklady, ktoré správca bude v prípade kontroly od vás požadovať.

Reálne daňové kontroly vám prinášame v rozsahu troch samostatných videoškolení. V prvom videoškolení nájdete podrobný priebeh z týchto daňových kontrol:

  • Faktúry v cudzom jazyku
  • Dobropisy, ťarchopisy
  • Fiktívna faktúra, náležitosti faktúry
  • Daňový výdavok
  • Faktúry za poradenstvo pri vypracovávaní podkladov pre zahraničnú materskú firmu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.