Reprezentačné a propagačné výdavky pre subjekty verejnej správy

Jednou z často kontrolovaných oblastí v rámci činností subjektov verejnej správy je oblasť reprezentačných a propagačných výdavkov. Táto oblasť so sebou prináša viaceré povinnosti a práva pre subjekty verejnej správy vo vzťahu k nakladaniu s verejnými prostriedkami. Práve s touto problematikou sa v praxi často stretáva aj Mgr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý priamo túto kontrolnú činnosť vykonáva a ktorý vám v jednoduchej a prehľadnej podobe prináša praktický výklad danej problematiky.

Rok vydania
2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
49 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €

Reprezentačné a propagačné výdavky pre subjekty verejnej správy

Jednou z často kontrolovaných oblastí v rámci činností subjektov verejnej správy je oblasť reprezentačných a propagačných výdavkov. Táto oblasť so sebou prináša viaceré povinnosti a práva pre subjekty verejnej správy vo vzťahu k nakladaniu s verejnými prostriedkami. Práve s touto problematikou sa v praxi často stretáva aj Mgr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý priamo túto kontrolnú činnosť vykonáva a ktorý vám v jednoduchej a prehľadnej podobe prináša praktický výklad danej problematiky.
Vo videoškolení nájdete prehľad zákonnej úpravy a právomoc používania verejných prostriedkov, informácie o výnose Ministerstva financií či reálne skúsenosti z praxe štátnej organizácie a samosprávy. V rámci obsahu si na základe dlhoročných skúseností lektora vo videoškolení vypočujete aj množstvo modelových situácií, ako aj praktické upozornenia a odpovede na časté otázky zamestnancov týkajúce sa priebehu kontroly v praxi.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.