• Úvod
  • >>
  • Vzdelávanie
  • >>
  • Webináre
  • >>
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2021

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2021

Koniec roka a začiatok nového roka je pre pracovníkov mzdových učtární jedným z najnáročnejších pracovných období. Okrem spracovania výplat za mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne sa musia vykonať aj práce spojené s ukončením prislúchajúceho roku. Kompletný prierez jednotlivými povinnosťami, ktoré ste zo zákona povinný splniť na prelome rokov 2020/2021, vám teraz prinášame aj vo forme online seminára.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martina Švaňová
Bez DPH S DPH
22.1.2021 Webinár 22.1.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2021

Koniec roka a začiatok nového roka je pre pracovníkov mzdových učtární jedným z najnáročnejších pracovných období. Okrem spracovania výplat za mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne sa musia vykonať aj práce spojené s ukončením prislúchajúceho roku. Kompletný prierez jednotlivými povinnosťami, ktoré ste zo zákona povinný splniť na prelome rokov 2020/2021, vám teraz prinášame aj vo forme online seminára.
Okrem základných teoretických vedomostí, ktorými by ste mali nevyhnutne disponovať, sa počas webinára dozviete najmä praktické informácie napríklad aj o tom, na čo nesmiete zabudnúť pri prechode do nového účtovného roka, aké sú aktuálne lehoty pre toto zúčtovacie obdobie alebo aké zmeny nastali v tlačivách pre rok 2020.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
  • Záznam z online seminára počas 14 dní

Program

1. Legislatívne zmeny k 1. 1. 2021 – Zákonník práce
    - minimálna mzda
    - minimálne mzdové nároky
    - príplatky

2. Sociálne a zdravotné poistenie – parametre platné na rok 2021

3. Zákon o dani z príjmov – parametre platné na rok 2021 a iné novinky

4. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020
    - lehoty, termíny
    - nezdaniteľné časti základu dane a iné úľavy
    - daňový bonus na dieťa
    - daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
    - výpočet RZD a jeho zúčtovanie so zamestnancom
    - preplatky/nedoplatky RZD
    - darovanie 2 % dane
    - daňové tlačivá – zmeny


Harmonogram:
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:15 – prestávka
11:15 – 14:00 – prednáška