Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020

Na školení s Júliou Pšenkovou získate všetky potrebné informácie pre správne vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti za rok 2020. V rámci programu si tradične objasníme, kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať, ako sa vysporiada preplatok alebo nedoplatok a nahliadneme aj na ďalšie špecifiká, s ktorými sa môžete stretnúť pri ukončení príslušného kalendárneho roka.
Pomocou reálnych príkladov z praxe si tak prejdeme všetky povinnosti zamestnávateľov v mzdovej učtárni na prelome rokov 2020/2021.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Bratislava 16.12.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 18.1.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Žilina 19.1.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Košice 20.1.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Poprad 21.1.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 19.2.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020

Na školení s Júliou Pšenkovou získate všetky potrebné informácie pre správne vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti za rok 2020. V rámci programu si tradične objasníme, kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať, ako sa vysporiada preplatok alebo nedoplatok a nahliadneme aj na ďalšie špecifiká, s ktorými sa môžete stretnúť pri ukončení príslušného kalendárneho roka.
Pomocou reálnych príkladov z praxe si tak prejdeme všetky povinnosti zamestnávateľov v mzdovej učtárni na prelome rokov 2020/2021.
Vzhľadom na to, že začiatok roka je vždy spojený s novými legislatívnymi novinkami, nebude na školení chýbať ani prehľad o zmenách, ktoré nadobúdajú účinnosť od januára 2021 a v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Korona Safe:

  • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
  • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
  • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
  • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
  • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program doplníme čoskoro.

Harmonogram školenia:
08:30 - 09:00 - prezentácia účastníkov školenia
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 - 15:00 - prednáška spojená s diskusiou

Organizačné informácie:

Účastnícky poplatok 84 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesta a dátum konaní:
Miesto konania: 16.12.2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 18.1.2021, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 19.1.2021, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 20.1.2021, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
Miesto konania: 21.1.2021, Poprad - Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad (mapa)
Miesto konania: 19.2.2021, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)