• Úvod
  • >>
  • Vzdelávanie
  • >>
  • Videoškolenia
  • >>
  • Rozpočtovanie a klasifikácia príjmov/výdavkov v roku 2021 pre obce a organizácie (po posledných novelách)

Rozpočtovanie a klasifikácia príjmov/výdavkov v roku 2021 pre obce a organizácie (po posledných novelách)

Príjmy obcí a organizácií sú spravidla klasifikované do niekoľkých oblastí. Tieto oblasti boli navyše v uplynulom období niekoľkokrát novelizované. Spoločne s lektorom Jozefom Sýkorom, ktorý zároveň pôsobí ako finančný kontrolór, nahliadneme v tomto videoškolení na klasifikáciu najčastejších príjmov a výdavkov v praxi. Zoznámiť sa tak môžete so spôsobmi rozpočtovania z hľadiska príjmu alebo výdavku v tej fáze, kedy prichádza k charakterizovaniu ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
46 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25,00 € 30,00 €
+ -

Rozpočtovanie a klasifikácia príjmov/výdavkov v roku 2021 pre obce a organizácie (po posledných novelách)

Príjmy obcí a organizácií sú spravidla klasifikované do niekoľkých oblastí. Tieto oblasti boli navyše v uplynulom období niekoľkokrát novelizované. Spoločne s lektorom Jozefom Sýkorom, ktorý zároveň pôsobí ako finančný kontrolór, nahliadneme v tomto videoškolení na klasifikáciu najčastejších príjmov a výdavkov v praxi. Zoznámiť sa tak môžete so spôsobmi rozpočtovania z hľadiska príjmu alebo výdavku v tej fáze, kedy prichádza k charakterizovaniu ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
V nadväznosti na najčastejšie pochybenia zistené počas doposiaľ vykonaných kontrol nájdete vo videoškolení tiež celý rad praktických odporúčaní, ktorý sa týka rozpočtovania príjmu vrátených neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov, nezrovnalostí a iných vratiek za prostriedky Európskej únie, vrátenia z miezd z účtu cudzích prostriedkov – depozitného účtu, príjmu z vrátených nevyčerpaných kapitálových príspevkov, dotácií a transferov či vratiek z DPH z minulých rokov. Odporúčania nebudú chýbať ani pre výdavky, a to spojené napr. s komunikačnou infraštruktúrou, obstaraním a údržbou softvéru, obstaraním licencií, autorských práv a patentov, osobných počítačov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky, kníh, učebníc, učebných pomôcok a pod.

Informácie k videoškoleniuSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.