Konkurz a reštrukturalizácia od 17. 7. 2022

Ako budú môcť podnikatelia riešiť hroziaci úpadok od 17. 7. 2022 a ako bude fungovať preventívna reštrukturalizácia? Významnou novinkou v zákonoch, ktorá zohráva dôležitú úlohu najmä pre firmy v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, vás oboznámi JUDr. Martina Mrázová. Preberané budú tiež všetky najproblematickejšie zákutia konkurzov a reštrukturalizácií. Diskutovať budeme o malom konkurze, registri úpadcov či nadväznosti nového zákona o hroziacom úpadku a jeho dosahu na súpis podstát v konkurze a odporovateľnosť právnych úkonov.

Forma produktu
Školenie
Miesto konania
Bratislava
Dátum konania
14.06.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Martina Mrázová
Bez DPH S DPH
Školenie - Bratislava (4 kreditné body) 14. 6. 2022 70,00 € 84,00 €
Webinár 14. 6. 2022 70,00 € 84,00 €

Konkurz a reštrukturalizácia od 17. 7. 2022

Ako budú môcť podnikatelia riešiť hroziaci úpadok od 17. 7. 2022 a ako bude fungovať preventívna reštrukturalizácia? Významnou novinkou v zákonoch, ktorá zohráva dôležitú úlohu najmä pre firmy v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, vás oboznámi JUDr. Martina Mrázová. Preberané budú tiež všetky najproblematickejšie zákutia konkurzov a reštrukturalizácií. Diskutovať budeme o malom konkurze, registri úpadcov či nadväznosti nového zákona o hroziacom úpadku a jeho dosahu na súpis podstát v konkurze a odporovateľnosť právnych úkonov.
Každý fyzický účastník školenia získa 4 kreditné body.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program školenia a webinára

Rozbor nového zákona č. 111/2022 Z. z. o hroziacom úpadku a o zmene a doplnení ďalších zákonov

 • Zmeny a doplnenia zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v súvislosti s prijatím zákona o hroziacom úpadku

 

Zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, čo s ním po prijatí zákona o hroziacom úpadku?

 • Zákon č. 421/2020 Z. z. – rozbor jeho ustanovení v kontexte právnej úpravy s dosahom na postupy prijatia zákona o hroziacom úpadku
 • Problematika vykonania súpisu podstát v konkurze, postup a činnosť správcu podľa ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR v platnom znení, praktické problémy a ich riešenia
 • Problematika odporovateľnosti právnych úkonov podľa ust. § 57 až ust. § 66 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR, rozbor jednotlivých skutkových podstát zákona o konkurze a reštrukturalizácii

 

Oddlženie, právna úprava a žaloby na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

 • Riešenie oddlženia formou splátkového kalendára, praktické riešenia a postupy z hľadiska SKP

 

Malý konkurz – komu je určený ?

 • Rozbor ustanovenia § 106 zákona č. 7/2005 Z. z. o malom konkurze – postupy a riešenia

 

Register úpadcov – naplnil svoj cieľ?

 • Register úpadcov (ďalej len „RU“) všeobecne – právna úprava a ciele novely ustanovení ZKR a jej rozbor v súvislosti s RU od 1. 1. 2021 a povinnosti správcu vo vzťahu k RU

 

Aká je právna úprava výkonu rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku? Koho sa týka?

 • Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku – komplexný rozbor ustanovení tohto predpisu – s dôrazom na postupy a činnosť dotknutých osôb (účinnosť od 1. 1. 2021)
 • Diskusia k vyššie uvedeným bodom obsahu odborného podujatia

 

Harmonogram školenia a webinára

8:30 - 9:00 - prezentácia účastníkov školenia
9:00 - 15:00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
 
Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.
 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.