Špeciality z daňovej kuchyne (1. časť)

Obľúbené školenie „Špeciality z daňovej kuchyne“ vám teraz prinášame aj vo forme videoškolenia. Záznam z netradičného seminára s Ing. Vladimírom Ozimým je rozdelený do dvoch samostatných videoškolení, v rámci ktorých si môžete z pohodlia vášho domova alebo iného miesta, ktoré vám najviac vyhovuje, vypočuť všetky horúce témy a riešenia najproblematickejších oblastí DPH a dane z príjmov na Slovensku. Neváhajte a získajte tie najlepšie recepty na daňový výdavok, sporné výdavky vymedzené FR SR, finančný prenájom, odpisovanie majetku či iné vybrané problémy, a to od známeho daňového poradcu, ktorý ich starostlivo namiešal podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi.

Rok vydania
2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
130 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30,00 € 36,00 €
+ -

Špeciality z daňovej kuchyne (1. časť)

Obľúbené školenie „Špeciality z daňovej kuchyne“ vám teraz prinášame aj vo forme videoškolenia. Záznam z netradičného seminára s Ing. Vladimírom Ozimým je rozdelený do dvoch samostatných videoškolení, v rámci ktorých si môžete z pohodlia vášho domova alebo iného miesta, ktoré vám najviac vyhovuje, vypočuť všetky horúce témy a riešenia najproblematickejších oblastí DPH a dane z príjmov na Slovensku. Neváhajte a získajte tie najlepšie recepty na daňový výdavok, sporné výdavky vymedzené FR SR, finančný prenájom, odpisovanie majetku či iné vybrané problémy, a to od známeho daňového poradcu, ktorý ich starostlivo namiešal podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi.

Obsah:

Zásada materiálnej pravdy (§ 3 ods. 6)

 • Dôkazná núdza
 • Časté chyby


Sporné výdavky vymedzené FRSR a princípy zákona

 • Ubytovanie hradené FO bez oprávnenia
 • Princípy zákona
 • Ubytovanie hradené za iného daňovníka
 • Výdavok na nájomné
 • Sprostredkovateľská odmena ako súčasť vstupnej ceny
 • Nákup zimných pneumatík


Oprava verzus technické zhodnotenie

 • Technické zhodnotenie (účtovné aj daňové hľadisko)
 • Refakturácia nedaňových výdavkov


Finančný prenájom verzus kúpa na úver

 • FP verzus úver
 • Finančný prenájom (FP) – účtovné hľadisko
 • Základné účtovné zápisy
 • Finančný prenájom a odpisovanie v účtovníctve

 • Finančný prenájom z daňového hľadiska – definícia
 • Zmeny v oblasti finančného prenájmu od 1. 1. 2015
 • Predčasné odkúpenie predmetu lízingu z účtovného hľadiska
 • Predčasné odkúpenie z daňového hľadiska
 • Postúpenie lízingu z účtovného hľadiska
 • Odobratie predmetu lízingu, ak sa nespláca
 • Spätný lízing (FP) – daňové a účtovné hľadisko
 • Zmeny v oblasti finančného prenájmu od 1. 1. 2015
 • DPH a finančný prenájom


Oprávnená osoba

 • Oprávnený daňovník na odpisovanie (daňové hľadisko)
 • Oprávnený daňovník na odpisovanie technického zhodnotenia
 • Čiastočné využívanie majetku
 • Spoluvlastníci a odpisovanie majetku
 • Poskytnutie majetku do združenia bez právnej subjektivity
 • Odpisovanie u manželov


Zaradenie majetku

 • Zaradenie majetku (uvedenie do užívania)
 • Čo je úžitková plocha

 • Účtovný zápis obstarania a zaradenia


Odpisovanie majetku a prerušenie odpisovania

 • Odpisový plán (§ 20 ZDP)
 • Nehmotný majetok
 • Účtovanie obstarania nehmotného majetku
 • Odpisovanie hmotného majetku – daňové hľadisko
 • Metódy odpisovania
 • Odpisovanie súboru hnuteľných vecí – daňové hľadisko
 • Rovnomerné odpisovanie
 • Zrýchlené odpisovanie
 • Inventúrne prebytky
 • Prerušenie odpisovania
 • Pomerný odpis – daňové hľadisko (§ 22 ods. 12 ZDP)


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.