Špeciality z daňovej kuchyne (2. časť)

Obľúbené školenie „Špeciality z daňovej kuchyne“ vám teraz prinášame aj vo forme videoškolenia. Záznam z netradičného seminára s Ing. Vladimírom Ozimým je rozdelený do dvoch samostatných videoškolení. V druhej časti videoškolenia si môžete vypočuť z miesta, ktoré vám najviac vyhovuje, riešenia najproblematickejších oblastí DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namiešal váš obľúbený daňový poradca na základe častých otázok k problematike zavedenia e-kasy, opravnej položke, odpisu pohľadávky, rezervám účtovnej jednotky, zmarenej investícii, vyplateniu dividend či ďalším rezonujúcim témam v daňovej praxi.

Rok vydania
2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
126 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30,00 € 36,00 €
+ -

Špeciality z daňovej kuchyne (2. časť)

Obľúbené školenie „Špeciality z daňovej kuchyne“ vám teraz prinášame aj vo forme videoškolenia. Záznam z netradičného seminára s Ing. Vladimírom Ozimým je rozdelený do dvoch samostatných videoškolení. V druhej časti videoškolenia si môžete vypočuť z miesta, ktoré vám najviac vyhovuje, riešenia najproblematickejších oblastí DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namiešal váš obľúbený daňový poradca na základe častých otázok k problematike zavedenia e-kasy, opravnej položke, odpisu pohľadávky, rezervám účtovnej jednotky, zmarenej investícii, vyplateniu dividend či ďalším rezonujúcim témam v daňovej praxi.

Obsah:

Špecifické daňové výdavky

Pohľadávky ako významná daňová téma – opravná položka, odpis pohľadávky, postúpenie

 • Opravné položky z účtovného hľadiska, dôvody ich tvorby a zrušenia pri pohľadávkach z obchodného styku
 • Opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávky z daňového hľadiska, príslušenstvo k pohľadávkam
 • Pohľadávky, ktoré nie sú v konkurze alebo reštrukturalizácii
 • Tvorba opravnej položky k pohľadávkach v konkurze a reštrukturalizácii a oddlženie splátkovým kalendárom z daňového hľadiska od 1. 1. 2018
 • Odpis pohľadávky, ku ktorej bola tvorená opravná položka na základe vlastného rozhodnutia


Rezervy účtovnej jednotky

 • Daňové hľadisko
 • Nevyfakturované dodávky verzus rezerva na nevyfakturované dodávky


Zmarená investícia

 • Vlastné imanie
 • Spoločnosť v kríze
 • Zákaz vrátenia vkladu v kríze (§ 67j)
 • Výsledok hospodárenia (ako súčasť vlastného imania)
 • Zvýšenie a zníženie základného imania z podielov na zisku
 • Úprava zníženia základného imania v Obchodnom zákonníku
 • Účtovno-daňový aspekt


Vyplatenie dividend


Ostatné kapitálové fondy


E-kasa od 1. 4. 2019, resp. 1. 7. 2019

 • princíp fungovania e-kasy klient
 • ako sa pripojiť na e-kasu
 • aké doklady sa musia vyhotovovať cez e-kasu
 • čo v prípade, ak nie je prístup na internet alebo mešká odozva z e-kasy


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.