Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2020

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od obľúbeného lektora a poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku. Okrem každoročného prehľadu zmien pre príslušné zúčtovacie obdobie, nám tentokrát pribudne do programu nová téma, v rámci ktorej si povieme všetko, čo potrebujete vedieť o automobile z hľadiska podnikania v roku 2020. Chýbať nebude ani stručný rešerš toho, čo nás čaká v oblasti DPH a dane z príjmov od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Žilina 16.9.2020 70,00 € 84,00 €

Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2020

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od obľúbeného lektora a poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku. Okrem každoročného prehľadu zmien pre príslušné zúčtovacie obdobie, nám tentokrát pribudne do programu nová téma, v rámci ktorej si povieme všetko, čo potrebujete vedieť o automobile z hľadiska podnikania v roku 2020. Chýbať nebude ani stručný rešerš toho, čo nás čaká v oblasti DPH a dane z príjmov od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021.

Korona Safe:

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede či množstvo užitočných daňových trikov. Termín školenia, ktorý sa koná dňa 16. 9. 2020, budeme vysielať naživo aj vo forme online webinára. Prihlásiť sa môžete TU.


Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

 • Automobil v kocke od roku 2020 aj zo zmenami v zákone o dani z príjmov a DPH:
  • formy obstarania MV kúpou, na úver, finančný prenájom, operatívny leasing
  • zaradenie motorového vozidla – zákonné podmienky na zaradenie MV
  • odpisovanie motorového vozidla (odpisová skupina, elektromobily a ostatné MV)
  • luxusné MV v obchodnom majetku daňovníka a prenajaté MV u daňovníka
  • prenajímateľ MV a uplatnenia práva na odpisy (vrátane luxusných MV)
  • predaj motorového vozidla a daňový dosah uplatnenia zostatkovej ceny
  • škoda na motorovom vozidle a daňový dosah (opravy, totálna škoda, krádež)
  • prevádzkové náklady na motorovom vozidle a daňový výdavok ako paušalizácia zdanenia zamestnanca, kniha jázd, spotreba PHL
  • právo na odpočítanie dane pri obstaraní motorového vozidla
  • používanie motorového vozidla aj na súkromné účely a právo na odpočítanie DPH
  • predaj motorového vozidla z pohľadu DPH, bezplatné dodanie, nepeňažný vklad do svojej spoločnosti, prevod do osobného užívania a DPH
  • povinnosť sledovať pomer používania MV a kniha jázd
 • Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 – daň z príjmov:
  • výdavky daňovo uznané až po zaplatení a daňový dosah
  • dodanenie záväzkov pri ich nesplácaní a právo zahrnúť ich do základu dane po zaplatení
  • opravné položky a odpisy pohľadávok zo zmenami od 1. 1. 2020 na príkladoch
  • zmarená investícia
  • zmeny v sadzbách dane z príjmov a výpočet preddavkov na daň z príjmov na rok 2020
 • Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 (tretí blog) – daň z pridanej hodnoty:
  • reťazové obchody, priradenia prepravy, určenie miesta dodania tovaru
  • princíp konsignačných skladov (príklady na vyplnenie SV a DP)
  • bezodplatné darovanie majetku do 1 700 eur, napr. počítače a tvorba základu dane
  • oprava základu dane u cestovných kancelárií
 • Stručný rešerš, čo nás čaká v oblasti dane  z príjmov a DPH od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021

 

Harmonogram školenia:
8.30 – 9.00 - prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok  obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesta konania:
9. 9. 2020, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
10. 9. 2020, Nitra -ZRUŠENÉ - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
11. 9. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
16. 9. 2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)