Špeciality z daňovej kuchyne (1-dňové školenie)

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Trenčín 6.5.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Žilina 7.5.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Košice 20.5.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Banská Bystrica 21.5.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 22.5.2019 70,00 € 84,00 €
+ -

Špeciality z daňovej kuchyne (1-dňové školenie)

Program doplníme čoskoro.


HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
6. 5. 2019, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
7. 5. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
20. 5. 2019, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
21. 5. 2019, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
22. 5. 2019, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať