Špecifiká transferového oceňovania v roku 2022

Novinka

Webinár s Ing. Silviou Karelovou je určený pre závislé osoby, ktoré medzinárodne uznávané pravidlá i tuzemské špecifiká transferového oceňovania poznajú najmä z praktickej stránky problematiky. Webinár nadväzuje na posledné usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré koncom 2021 upravilo postup pri posudzovaní kontrolovaných transakcií vo vzťahu k závislej činnosti a k mikrodaňovníkovi. Na praktických prípadoch si priblížime dosahy tejto zmeny, základné povinnosti závislých osôb, spôsob uplatňovania princípu nezávislého vzťahu i povinnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
Bez DPH S DPH
Webinár 28.6.2022 70,00 € 84,00 €
+ -

Špecifiká transferového oceňovania v roku 2022

Webinár s Ing. Silviou Karelovou je určený pre závislé osoby, ktoré medzinárodne uznávané pravidlá i tuzemské špecifiká transferového oceňovania poznajú najmä z praktickej stránky problematiky. Webinár nadväzuje na posledné usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré koncom 2021 upravilo postup pri posudzovaní kontrolovaných transakcií vo vzťahu k závislej činnosti a k mikrodaňovníkovi. Na praktických prípadoch si priblížime dosahy tejto zmeny, základné povinnosti závislých osôb, spôsob uplatňovania princípu nezávislého vzťahu i povinnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

  • Základné aspekty transferového oceňovania
  • Definícia závislej osoby – praktické príklady na určenie závislého vzťahu
  • Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov a súvisiacich predpisoch
  • Špecifické transakcie z pohľadu transferového oceňovania
  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah
  • Druhy dokumentácie – skrátená, základná, úplná
  • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
  • Odpovede na otázky v rámci diskusie

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - obedňajšia prestávka
11:30 - 14:30 - prednáška spojená s diskusiou