Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2021

Na školení priamo so zamestnancami Štátneho archívu v Bratislave sa naučíte efektívne pracovať s registratúrou vo vašej spoločnosti. Získate tu podrobný prehľad o tom, aké dokumenty – do kedy – za akých podmienok treba uchovávať a ako sa zmenili vaše povinnosti pri správe registratúry v roku 2021. Vďaka nadobudnutým schopnostiam budete vedieť plynulo plniť všetky povinnosti pôvodcov registratúry, postupovať pri odbornej správe neelektronických i elektronických záznamov, pri evidovaní, tvorbe, ukladaní, hodnotení a vyraďovaní záznamov, ako aj pri tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Jana Bauerová, PhD., Mgr. Daniel Kurucár
Bez DPH S DPH
Trenčín 24.6.2021 70,00 € 84,00 €

Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2021

Na školení priamo so zamestnancami Štátneho archívu v Bratislave sa naučíte efektívne pracovať s registratúrou vo vašej spoločnosti. Získate tu podrobný prehľad o tom, aké dokumenty – do kedy – za akých podmienok treba uchovávať a ako sa zmenili vaše povinnosti pri správe registratúry v roku 2021. Vďaka nadobudnutým schopnostiam budete vedieť plynulo plniť všetky povinnosti pôvodcov registratúry, postupovať pri odbornej správe neelektronických i elektronických záznamov, pri evidovaní, tvorbe, ukladaní, hodnotení a vyraďovaní záznamov, ako aj pri tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

Školenie v Bratislave s pánom lektorom Mgr. Danielom Kurucárom, v Trenčíne s pani lektorkou Mgr. Janou Bauerovou, PhD. 


Školenie je určené subjektom verejnej správy a podnikateľskej sféry, konkrétne správcom registratúry a archivárom, pracovníkom podateľne a sekretariátov, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, manažérom systémov riadenia podľa noriem radu ISO, interným audítorom manažérskych systémov riadenia kvality, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom.


Korona Safe: 

  • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
  • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
  • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
  • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
  • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike

Obsah

  • Platné právne predpisy pre správu registratúry – vrátane posledných schválených noviel 
  • Práva a povinnosti pôvodcov registratúry
  • Správa registratúry – terminológia, systémy, manipulačné úkony vrátane práce s elektronickými záznamami 
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov, odovzdávanie archívnych dokumentov do archívu 
  • Tvorba registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Harmonogram školenia
08:30 – 09:00 - prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
21.6.2021, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
24.6.2021, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)