Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny

Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Mária Munková, Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Bez DPH S DPH
Trenčín 12.4.2018 55,00 € 66,00 €

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny

Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Posledná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci priniesli do oblasti správy dokumentov na Slovensku niekoľko podstatných zmien. Informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel a nových právnych predpisov získate na školení s PhDr. Máriou Munkovouv Bratislave a s Mgr. Jana Bauerová, PhD v Trenčíne. Okrem iného spoznáte i zásady odbornej správy neelektronických i elektronických záznamov, systémy správy registratúry, odbornú terminológiu, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov po uplynutí ustanovenej lehoty ich uloženia, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu) a oboznámite sa s novou kategorizáciou pôvodcov, ktorá sa významným spôsobom dotkla aj povinností pôvodcov.
Školenie je určené subjektom verejnej správy a podnikateľskej sféry, konkrétne správcom registratúry, prípadne ich vedúcim, pracovníkom IT oddelení, predstaviteľom manažmentu manažérskych systémov riadenia podľa noriem radu ISO, interným audítorom manažérskych systémov riadenia kvality.

  • Platné právne predpisy pre správu registratúry – vrátane posledných schválených noviel 

  • Práva a povinnosti pôvodcov registratúry

  • Správa registratúry – terminológia, systémy, manipulačné úkony vrátane práce s elektronickými záznamami 

  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov, odovzdávanie archívnych dokumentov do archívu 

  • Tvorba registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu


HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Lektori:
11. 4. 2018 v Bratislave: PhDr. Mária Munková 
12. 4. 2018 v Trenčíne: Mgr. Jana Bauerová, PhD


Účastnícky poplatok 66 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
11. 4. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
12. 4. 2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)