Správa registratúry, archív organizácie a novela zákona účinná od 1. 1. 2021 (záznam z webinára)

Novela zákona o archívoch a registratúrach má priniesť v novom roku hneď niekoľko noviniek. Okrem toho, že najvýznamnejší pôvodcovia registratúry budú návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov podávať už len elektronicky, upravuje novela tiež podmienky prístupu k archívnym dokumentom za účelom historického alebo vedeckého výskumu.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
259 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Veronika Nováková PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30,00 € 36,00 €
+ -

Správa registratúry, archív organizácie a novela zákona účinná od 1. 1. 2021 (záznam z webinára)

Novela zákona o archívoch a registratúrach má priniesť v novom roku hneď niekoľko noviniek. Okrem toho, že najvýznamnejší pôvodcovia registratúry budú návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov podávať už len elektronicky, upravuje novela tiež podmienky prístupu k archívnym dokumentom za účelom historického alebo vedeckého výskumu.
Od nového roka zároveň dôjde k zmenám v ochrane archívneho bohatstva – konkrétne sa upravujú podmienky trvalého vývozu registratúry, ktorá je zdrojom archívneho bohatstva a taktiež sa „vyslovene zakazuje“ dovoz v zahraničí odcudzených archívnych dokumentov a prevod ich vlastníctva. Novelizovaný bude aj zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, pričom povinnosť viesť v registri mimovládnych organizácií ich elektronickú zbierku listín sa posúva na január 2023.

S ohľadom na všetky posledné schválené zmeny a novinky pripravujeme k danej problematike praktický webinár, na ktorom:

  • si prejdete všetky činnosti spojené so správou registratúry a archívom organizácie,
  • zoznámite s aktuálnymi trendami,
  • získate podrobný prehľad o tom, aké dokumenty máte, kde sú alebo do kedy tam budú,
  • nadobudnete potrebné vedomosti pre manipuláciu so záznamami – vrátane manipulácie so záznamami s uplynutými lehotami uloženia k vyraďovaciemu konaniu, resp. archívnymi dokumentami, ktoré po vyraďovacom konaní boli odovzdané do archívu organizácií,
  • a v neposlednom rade sa naučíte efektívne pracovať so správou registratúry vo svojej vlastne praxi.

Vďaka nadobudnutým schopnostiam budete vedieť plynulo plniť všetky povinnosti pôvodcov registratúry, postupovať pri odbornej správe neelektronických i elektronických záznamov, pri tvorbe, ukladaní, hodnotení a vyraďovaní záznamov, ako aj pri tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

Účastníci môžu navyše počas celého webinára lektorke posielať otázky a hľadať tak tie najoptimálnejšie riešenia pre evidovanie, pohyb, ochranu, ukladanie a skartáciu registratúrnych záznamov. Školenie je určené rovnako subjektom verejnej správy, ako aj subjektom podnikateľskej sféry.

Informácie k videoškoleniu

Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.