Tehotenské a ošetrovné od 1. 4. 2021

Počnúc 1. aprílom 2021 nadobúda účinnosť viacero zmien v nemocenských dávkach. Od tohto dátumu majú tehotné poistenky nárok na novú dávku s názvom „tehotenské“ a zmena nastáva tiež pri ošetrovnom.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
57 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25,00 € 30,00 €
+ -

Tehotenské a ošetrovné od 1. 4. 2021

Počnúc 1. aprílom 2021 nadobúda účinnosť viacero zmien v nemocenských dávkach. Od tohto dátumu majú tehotné poistenky nárok na novú dávku s názvom „tehotenské“ a zmena nastáva tiež pri ošetrovnom.
Vo videoškolení s RNDr. Jankou Motyčkovou vám prinášame podrobný prehľad o tom, kedy vzniká a naopak zaniká nárok na tehotenské, kto má naň nárok a v akej výške. Na konkrétnych príkladoch navyše vysvetľujeme, ako vypočítať minimálnu i maximálnu sumu tehotenského v r. 2021.

Novelou zákona o vysokých školách sa zavádza aj tzv. tehotenské štipendium. Vo videoškolení preto nájdete taktiež informácie o tom, kto má naň nárok a aká je výška tehotenského štipendia.

Okrem dávok pre tehotné informujeme tiež o zmenách v nároku na ošetrovné, v súvislosti s ktorým sa od 1. 4. 2021 predlžuje doba nároku na ošetrovné a zavádza sa tzv. dlhodobé ošetrovné. V závere videoškolenia si objasníme i to, ako je to s prechodom OČR ešte pred účinnosťou zákona.

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.