• Úvod
  • >>
  • Teoretické a praktické problémy dokazovania

Teoretické a praktické problémy dokazovania

Výpredaj Online

Zborník príspevkov na témy, ktoré sa zaoberali písmoznaleckým skúmaním,  znaleckou činnosťou, obrazovo-zvukovým záznamom , prípustnosťou dôkazov, odpočúvaním a záznamom telefonických hovorov, vyšetreniu duševného stavu obvineného  v trestnom konaní atď.

ISBN
978-80-89363-22-3
EAN kód
978-80-89363-22-3
Rok vydania
2008
Počet strán
312
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Vydanie
prvé
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
zborník
Bez DPH S DPH
Teoretické a praktické problémy dokazovania, 1. vydanie tlačená publikácia 8,10 € 5,66 € 8,91 € 6,23 €
+ -
Teoretické a praktické problémy dokazovania (online) 0,00 € 0,00 €

Teoretické a praktické problémy dokazovania

Zborník príspevkov na témy, ktoré sa zaoberali písmoznaleckým skúmaním,  znaleckou činnosťou, obrazovo-zvukovým záznamom , prípustnosťou dôkazov, odpočúvaním a záznamom telefonických hovorov, vyšetreniu duševného stavu obvineného  v trestnom konaní atď.
Základné zásady trestného konania, ktoré upravuje rekodifikovaný Trestný poriadok v ustanovení § 2 odzrkadľujú stupeň demokratizmu spočívajúci nielen v procesnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ale aj v koordinovaní trestnoprávnych noriem v aplikačnej praxi. Je teda nimi upravený trestný proces, ako aj základné a vedľajšie trestnoprocesné vzťahy. Veľký význam z ich hľadiska tvoria tzv. zásady dokazovania, ktoré tvoria podklad pre to, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy postupovali pri poznaní všetkých dôležitých skutočností na zistenie pravdivosti a hodnovernosti získaných poznatkov v súlade s platným právnym poriadkom ...

Výber z tematických okruhov obsiahnutých v publikácii

  • písmoznalecké skúmanie v trestnom konaní,
  • znalecká činnosť v trestnom konaní,
  • obrazovo-zvukový záznam ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní,
  • odpočúvanie a záznam telefonických hovorov ako dôkaz v trestnom konaní,
  • prípustnosť dôkazov v trestnom konaní,
  • vyšetrenie duševného stavu obvineného ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní.