Transferové oceňovanie v roku 2020

Novinka

Oblasť transferového oceňovania sa neustále vyvíja, o čom svedčia každoročné zmeny a novinky. Potom, ako sa koncom roka 2018 už po piatykrát zmenilo Usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie, bola začiatkom roka 2020 Smernica OECD o transferovom oceňovaní rozšírená o dlho očakávanú novú Kapitolu X k problematike finančných transakcií.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
Bez DPH S DPH
Žilina 8.10.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Transferové oceňovanie v roku 2020

Oblasť transferového oceňovania sa neustále vyvíja, o čom svedčia každoročné zmeny a novinky. Potom, ako sa koncom roka 2018 už po piatykrát zmenilo Usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie, bola začiatkom roka 2020 Smernica OECD o transferovom oceňovaní rozšírená o dlho očakávanú novú Kapitolu X k problematike finančných transakcií.
Vzhľadom na to, že pre daňovníkov, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie s inými závislými osobami, je nevyhnutné pochopiť tieto zmeny, pripravujeme pre všetky skupiny daňových subjektov fyzické školenie, na ktorom získajú detailný prehľad o posledných úpravách v dokumentačnej povinnosti.
V rámci programu poukážeme aj na vybrané druhy transakcií a špecifiká ich posudzovania podľa princípov transferového oceňovania a tiež na spôsob, ako hľadať porovnateľné transakcie, prípadne ktorú z metód transferového oceňovania vybrať ako najvhodnejšiu pri vybraných druhoch kontrolovaných transakcií.
Po absolvovaní školenia budete mať jasno v tom, čo je transferové oceňovanie, kto sú závislé osoby, ktorí podnikatelia sú povinní vyhotoviť transferovú dokumentáciu, aké metódy transferového oceňovania sú dostupné alebo ako pripraviť „dobrú“ dokumentáciu. V závere nebude chýbať ani priestor na vaše otázky, či odporúčania a praktické rady lektora pre daňové subjekty.

Korona Safe: 
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

 • Základný právny rámec transferového oceňovania

 • Aktuálny vývoj z medzinárodného hľadiska a implementácia do domácej praxe

 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah

 • Usmernenie MF SR k dokumentačnej povinnosti a jeho posledná aktualizácia

 • Vybrané druhy transakcií a špecifiká ich posudzovania podľa princípov transferového oceňovania

 • Metódy transferového oceňovania

 • Analýza porovnateľnosti a jej jednotlivé časti

 • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty

 • Odpovede na otázky v rámci diskusie


Harmonogram školania:
08.30 – 09.00 - prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 - prednáška
11.30 – 12.30 - obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.


Miesta konania:
6.10.2020, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
8.10.2020, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)