Účtovná závierka mikro, malých aj veľkých účtovných jednotiek za rok 2021

Videoškolenie s Ing. Jankou Acsovou krok po kroku prevádza mikro, malé i veľké účtovné jednotky zostavením účtovnej závierky za rok 2021.

Forma produktu
Videoškolenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jana Acsová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25 € 30 €

Účtovná závierka mikro, malých aj veľkých účtovných jednotiek za rok 2021

Videoškolenie s Ing. Jankou Acsovou krok po kroku prevádza mikro, malé i veľké účtovné jednotky zostavením účtovnej závierky za rok 2021.
Táto praktická pomôcka je určená rovnako pre začínajúcich, ako aj pokročilých účtovníkov. Na jednom mieste nájdete všetky praktické informácie o veľkostných skupinách účtovných jednotiek, vlastnom imaní, dokumentoch a termínoch ich predkladania do registra účtovných závierok či samotnom zostavení účtovnej závierky (vrátane jej súčastí a schválení).

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.