Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Daňový špeciál 2/2023

  Daňový špeciál 2/2023 prináša prakticky spracovanú tému odpisov majetku právnických osôb v situácii, keď rozdiel účtovných a daňových pravidiel vyžaduje úpravy v daňovom priznaní. Z aktuálnych zmien od 1. 1. 2023 sme si vybrali nové pravidlá oznamovacích povinností daňovníkov vyplývajúce z implementácie európskej smernice DAC 7. Prevádzkovatelia digitálnych platforiem za určených podmienok nahlasujú informácie o predávajúcich a pomáhajú tak eliminovať daňové úniky v priestore EÚ. Nový je i spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným on-line prostriedkami. Vysvetlíme, ako postupovať.

  24,96 € s DPH 20,80 € bez DPH

  Detail
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

  Aj v roku 2023 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
  Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu ako na to.

  18,96 € s DPH 15,80 € bez DPH

  Detail
 • Judikatúra k informačným povinnostiam podnikateľa pri predaji a ich kontrole (ONLINE verzia)

  Výber judikatúry obsahuje 67 rozhodnutí súdov k informačným povinnostiam predávajúceho, obmedzeniam pri predávaní tovaru a ich kontrole. Rozhodnutia sa týkajú problematiky zodpovednosti podnikateľa za informácie o prevádzke, službách a tovare, napr. označovanie tovarov, uvádzanie cien a plnenie iných informačných povinností voči spotrebiteľovi. Časť rozhodnutí sa týka kontrolnej činnosti, vrátane činnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie.

  25,80 € s DPH 21,50 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • GDPR pre samosprávy 2023

  Na webinári s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si v praktických príkladoch rozoberieme dosah GDPR na každodennú prax samospráv i najpálčivejšie problémy, ktoré samosprávy aktuálne riešia v súvislosti s ochranou osobných údajov. Takisto si povieme, na čo sa úrad spravidla pri kontrolách v samospráve zameriava a aké boli doposiaľ udelené sankcie. Dozviete sa, čo bolo ich dôvodom a ako postupovať, aby za takéto porušenie pokuta uložená nebola.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail
 • Vysielanie zamestnancov v roku 2023

  Za akých podmienok možno vyslať zamestnanca do EÚ alebo tretích krajín v roku 2023? Na webinári s Júliou Pšenkovou sa oboznámite s praktickou stránkou vysielania, v rámci ktorej detailne rozoberieme formy vysielania, povolenia, zmluvy a dodatky, cestovné náhrady, mzdy, povinnosti, sociálne a zdravotné poistenie vrátane vyplnenia formulára A1, ako aj daň zo závislej činnosti (preddavky na mzdu, ročné zúčtovanie, daňové priznania).

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail
 • 2 - dňové školenie v Bešeňovej: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2023

  Získajte aj tento rok tie najlepšie recepty na daňovú problematiku. Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na netradičné dvojdňové školenie s pobytovým zážitkom priamo v areály vodného parku Bešeňová. Výnimočné dvojdňové menu, plné overených optimalizačných trikov, vám naservíruje váš obľúbený daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý. V rámci prednášok prediskutujeme všetky nové legislatívne zmeny, ako aj najproblematickejšie oblasti v DPH a dani z príjmov na Slovensku. Nezabúdame ani na vaše individuálne otázky či problémy. Príďte ich prediskutovať s lektorom naživo a vychutnajte si výnimočnú atmosféru, ktorú Bešeňová ponúka.

  288,00 € s DPH 240,00 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Bezpečnosť v praxi - odborný online systém

  Bezpečnosť v praxi je jediný odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnostného manažmentu na jednom mieste. Ochrana zdravia osôb (BOZP), ochrana osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment), ochrana osobných údajov a GDPR, ochrana pred požiarmi, kybernetická bezpečnosť, ochrana životného prostredia (odpadov). Upozorňuje na hroziace bezpečnostné incidenty aj počas pandémie, bezpečnostné opatrenia a opatrenia prijaté na zabránenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 a iné hrozby.

  231,00 € s DPH 192,50 € bez DPH

  Detail
 • Občiansky zákonník - Veľký komentár

  Veľký komentár zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.

  83,60 € s DPH 76,00 € bez DPH

  Detail
 • Účtovné súvzťažnosti

  Prinášame vám už XXII. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2022 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v znení platnej legislatívy. Zareagovali sme na aktuálne otázky z praxe a do tabuliek sme doplnili napr. účtovanie finančného príspevku na stravovanie či nákladov na antigénové testovanie.

  V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.

  25,38 € s DPH 21,15 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Dokazovanie v trestnom konaní – Znalec - Judikatúra

  Predkladaný výber 82 súdnych rozhodnutí je zameraný na hmotnoprávne aj trestno-procesné otázky znaleckého dokazovania. Z hmotnoprávneho hľadiska môže byť znalecké dokazovanie zamerané na skúmanie podmienok trestnej zodpovednosti alebo na zisťovanie jednotlivých skutkových okolností, ktoré tvoria objektívnu stránku konkrétneho trestného činu.

  47,62 € 39,38 € s DPH 43,29 € 35,80 € bez DPH

  Detail
 • Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k pohľadávkam

  Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka, zohľadňuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zníženie hodnoty majetku sa musí zohľadniť vždy bez ohľadu na to, či výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je zisk alebo strata. Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a oprávok.

  3,99 € 3,54 € s DPH 3,33 € 2,95 € bez DPH

  Detail
 • Smernica o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky

  Táto smernica ustanovuje povinnosti a vymedzuje zodpovednosť oprávnených zamestnancov, ktorí sú zodpovední za vyhotovenie výročnej správy, účtovnej závierky a za jej zverejnenie.
  Definuje vecnú a formálnu správnosť výročnej správy a účtovnej závierky vzhľadom na platnú a aktuálnu legislatívu. Upravuje rozsah údajov pri rozhodovaní o rozdelení zisku alebo straty. Stanovuje postup pre schvaľovanie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.

  11,99 € 7,98 € s DPH 9,99 € 6,65 € bez DPH

  Detail